Екип

Евелина Гечева, управляващ редактор

Мирослав Иванов, бизнес развитие

Петър Иванов, уеб поддръжка

Маргарита Дончева, координатор на „Бъди грамотен“

За прессъобщения и покани: akademika@akademika.bg