“Диалог Европа” отвори врати

16 април, 2009 15:59 | Денят, Наука | Няма коментари

“Диалог Европа” отвори врати

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Иван Илчев представиха на съвместна пресконференция новосъздадения „Център за върхови постижения – Институт за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа”.ilchev
Институтът е финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката по програма за създаване на Центрове за върхови постижения в периода 2009-2011 г. Общата стойност на проекта е 3 млн. лева, от които 2,7 млн. лева от националния бюджет.
Министър Вълчев заяви, че новата структура ще даде възможност не само за сътрудничество между различните факултети, но и за подобряване качеството на научните изследвания. Ръководителят на института доц. Костадин Грозев обясни, че проектът ще бъде реализиран в рамките на три години, като за това време ще бъдат обхванати 120 души. От тях 20 докторанти, 16 постодокторанти, 30 специализанти – млади учени, които ще специализират в чужбина в рамките на 12 седмици. Институтът ще предоставя информация за образователните услуги и специализации в чужбина и ще даде възможност младите учени да участват в семинари и да развиват успешно интердисциплинарни изследвания с практична насоченост.
Центърът за върхови постижения и извършваната от него дейност ще благоприятства както развитието на теоретичните изследвания в областта на хуманитаристиката, така и връзката на академичните среди с държавните институции, местните власти, бизнеса, работодателските и синдикалните организации, неправителствения сектор, творческите съюзи и др.
Министър Даниел Вълчев подари на проф. Иван Илчев специален плакет за Института за докторанти и постдокторанти „Диалог Европа“.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата