Книга за цената на вота излиза насред кампанията

25 май, 2009 19:30 | Афиш | Няма коментари

Книга за цената на вота излиза насред кампанията

Дали изборите се купуват и как става това? На този въпрос читателите ще си отговорят сами, когато прочетат книгата на доц. Георги Л. Манолов „Цената на изборите“. Автиорът е политолог, ректор на Колежа по икономика и администрация в Пловдив. Премиерата на книгата е в четвъртък, 28 май.

Настоящата книга е първото по рода си комплексно изследване на феномена „политически пазар“ у нас. В него се разглеждат същността и развитието на политическия пазар в исторически контекст в зависимост от неговото социалнополитическо формиране. Подробно са анализирани структурата и моделите на този пазар (политическия), негови елементи като политическата комуникация, реклама, имидж и т.н. В този смисъл се третира и въпросът за характера на политическия маркетинг, който се възприема като самостоятелна наука със свой собствен предмет и научен апарат.
Специално място във втори том е отделено на генезиса, формирането и перспективите за развитие на българския политически пазар. Впечатляващо е, че авторът е проследил неговото развитие от историческите му корени (след Освобождението през 1878 г.) до нашето съвремие, при което с остър полемичен тон са изтъкнати по-съществените негативи на политическия пазар у нас. Интерес предизвиква и сравнителната характеристика на различните етапи в еволюцията на този пазар (в т.ч. и след 10.XI.1989 г.).
В книгата са разгледани и някои дискусионни въпроси (например за това, дали има политически пазар, или той е само една метафора!), на които авторът е дал аргументирани и задълбочени отговори.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата