УНСС приема документи

18 май, 2009 09:19 | Висше образование, Денят | Няма коментари

УНСС приема документи

Започва приемът на документи за редовните кандидатстудентски изпити в УНСС, който ще продължи до 8 юли.
Първият изпит е по математика и ще се проведе на 11 юли (събота). На 12 юли (неделя) е изпитът по чужди езици (английски, немски, френски, испански, руски), на 14-и – по български език и литература. По график на 16 юли (четвъртък) е изпитът по география на България, на 18 юли (събота) – по история на България, на 19 юли (неделя) – по икономика. За 21 юли (вторник) е насрочен изпитът по журналистика (писмен), а за 26 юли (неделя) – устният по журналистика.
Всички изпити започват в 9 часа и продължават три астрономически часа.
Приемът на студенти в УНСС за учебната 2009/2010 г. за втори път ще бъде по професионални направления. Целта е те да избират специалност след като са изучавали блок от фундаментални университетски дисциплини и са натрупали знания, които ще им позволят да се ориентират в избора на професия.
В УНСС се обучават бакалаври в шест професионални направления: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата“.
Университетът ще приеме 3 475 студенти, разпределени по професионални направления: “Икономика” – 2 475, “Администрация и управление” – 375, “Политически науки” – 200, “Право” – 150, “Обществени комуникации и информационни науки” – 75, “Социология” – 50. 150 студенти, дистанционна форма на обучение, ще бъдат приети във филиала на УНСС – Хасково: 100 в “Икономика” и 50 в “Администрация и управление”.
При подаването на документите кандидат-студентите получават компютърна разпечатка, в която са отбелязани: датата, часът, сградата и залата, където ще се проведе изпитът. Оценките се обявяват най-късно 48 часа след всеки изпит в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това. И през тази година се запазва условието кандидат-студентите в УНСС да имат минимален бал от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките от матурите: по български език и литература и по математика или по български език и литература и по история. Ако е държана матура само по един от посочените предмети, минималният бал от 8 единици се определя като сума от оценката по съответния предмет от дипломата за средно образование и оценката от матурата. Ако не е държана матура, минималният бал от 8 единици се определя като сума от оценките по съответните предмети от дипломата за средно образование.
Входящият минимален бал за отделните професионални направления се образува от оценките по предметите, както следва: български език и литература и история (8 единици) за професионални направления „Право” и „Политически науки”, български език и литература (4 единици) – за професионално направление «Обществени комуникации и информационни науки» със специалност „Медии и журналистика”. За всички останали професионални направления минималният бал от 8 единици се формира от оценките по български език и литература и по математика.
Всеки кандидат-студент в УНСС може да кандидатства за дадени професионални направления, само ако има посочения минимален бал от съответните предмети от дипломата и не може да кандидатства за професионални направления, за които минималният му бал от дипломата не отговаря на изискванията, посочени по-горе.
За трета година приемът в УНСС ще става чрез единен приемен изпит (тестове), който се състои от задължителна и специална част. Задължителната част включва: модул 1 – изпит по български език и езикова култура (20 въпроса), и модул 2 – изпит по математика – основи (20 въпроса), а специалната – модул 3 (40 въпроса), е по избор от пет изпита: математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика.
На предварителните изпити се явиха 8 508 кандидат-студенти. Оценките от тях важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания през юли. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата