Магистратура две в едно предлага IEHEI

16 юни, 2009 14:27 | Денят | Няма коментари

Магистратура две в едно предлага IEHEI

Частната организация за следипломно обучение The Institut Europ?en des Hautes Etudes Internationales (IEHEI) предлага едновременна магистратура по Европеистика и Международни отношения. Тя се провежда в няколко европейски университета в Германия, Италия, Турция и Централна Европа, с подкрепата на Европейската комисия.
Програмата е се отличава с интердисциплинарен характер и богата междукултурна среда. Обучението продължава една година и се разделя на триезичен и англоезичен профил.
Триезичният профил се провежда в три семестъра – един в Ница, Франция, където се акцентира върху основата на европейската интеграция – международни отношения, демокрация, федерализъм. Следващият семестър се провежда в Берлин, където фокусът на обучение се премества върху Източна Европа и Балтийските страни и бъдещите разширявания на ЕС. Модулът завършва с образователно пътуване до различни европейски и международни организации и защита на дипломна работа. Работните езици са английски, френски и немски. Изсикват се основни познания по трите езика и отлично владеене на един от тях.
Английският профил от програмата се провежда в Истанбул, Ница и Берлин и също завършва с дипломна работа.
Необходимите документи за кандидатстване за двата профила включват автобиография, копие от диплома за завършено висше образование или академична справка, списък с темите на научните работи, написани от студента по време на обучението му до сега, две препоръки и езикови сертификати.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата