Расте интересът към училищата по изкуства

3 юни, 2009 19:38 | Средно образование | Няма коментари

Расте интересът към училищата по изкуства

Статистиката показва, че интересът към училищата по изкуствата расте. Доброто качество на получаваното там образование насочва хиляди деца към преподаваните специалности.
Академика БГ публикува списъка на държавните училиа по изкуствата и по културата. Очаквайте скоро и списък на частните учебни заведения от тази сфера.

1. НАЦИОНАЛНО МУЗИКАЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБОМИР ПИПКОВ”
СОФИЯ 1504, ул.”Оборище” № 17, тел. 943-00-03, факс: 846-33-38,
е-mail: nmupipkov@abv.bg, http://www.nationalmusicschool.hit.bg, http://mc.government.bg/images/1_NMU(1).pdf

2. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ 4000, ул. „Иван Вазов” № 23,
тел.032/63-44-89, факс: 62-49-22, е-mail: Plovdiv_music_school@yahoo.com,
http://www.plovdivmusicschool.org,
http://mc.government.bg/images/8_NUMTI_Plovdiv.pdf

3. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
„ДОБРИ ХРИСТОВ” – ВАРНА 9000, ул. „Стефан Караджа” № 34,
тел. 052/62-07-25, факс: 62-07-19, е-mail: arts_varna@mail.ru, http://www.artschool-varna.com
http://mc.government.bg/images/11_NUI_Varna.pdf

4. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА
„ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ” – РУСЕ 7000, ул.”Пирот”№ 12, тел. и факс: 082/87-76-09, e-mail: nui_ruse@mail.bg, http://www.artrousse.com
http://mc.government.bg/images/12_NUI_Rousse.pdf

5. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ” – ПЛЕВЕН 5800, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 33, тел./факс: 064/82-32-96,
е-mail: pleven_art_school@abv.bg , http://www.nui-pleven.tea.bg,
http://mc.government.bg/images/13_NUI_Pleven.pdf

6. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” – БУРГАС 8000, ул. „Кавала” № 39, тел./факс: 056/54-94-50, e-mail: smu_bs@yahoo.com, http://www.numsi.hit.bg
http://mc.government.bg/images/14_Burgas.pdf

7. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА „ХРИСТИНА МОРФОВА” – СТАРА ЗАГОРА 6000, ул. „Армейска”№7, тел.:
042/24-14-33, факс: 63-97-48, e-mail: metronome_SZ@abv.bg,
http://www.sumsi-sz.free.bg, http://mc.government.bg/images/15_St_Zagora.pdf

8. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
„ФИЛИП КУТЕВ” – КОТЕЛ 8970, ул. „Георги Захариев” №2, тел./факс: 0453/22-15, e-mail: smu_k_l@mail.bg, http://www.nufi-kotel.com
http://mc.government.bg/images/17_Kotel.pdf

9. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА
„ШИРОКА ЛЪКА” – с. ШИРОКА ЛЪКА 4710, обл. Смолян, тел.: 03030/2333; 03030/2331, факс: 23-35, е-mail: nufi_shirokalukka@abv.bg
http://mc.government.bg/images/19_Sh_laka.pdf

10. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО – СОФИЯ 1113,
ул. „Шипченски проход” № 48, тел. 873-29-46, факс: 873-48-23,
е-mail: nuti@school-bg.com, http://www.school-bg.com, http://mc.government.bg/images/2_NUTI.pdf

11. НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ” СОФИЯ 1000, бул. „Васил Левски”№ 62, тел./факс: 987-63-88,
e-mail: artschool_iliapetrov@abv.bg, http://nuii-iliapetrov.hit.bg http://mc.government.bg/images/3_Il_Petrov.pdf

12. СРЕДНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
„ЦАНКО ЛАВРЕНОВ”
ПЛОВДИВ 4003, ул. „Вук Караджич”№ 13А, тел./факс: 032/650-066,
е-mail: shutsankolavrenov@abv.bg, http://www.artschoolplovdiv.info,
http://mc.government.bg/images/10_T_Lavrenov.pdf

13. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЕКРАННИ И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА ПЛОВДИВ 4000, ул. „П.Д.Петков” № 8, тел./факс: 032/62-64-23,
е-mail: s_kadri@abv.bg, http://www.skadri.org, http://mc.government.bg/images/9_NGSEI_Plovdiv.pdf

14. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН ”АКАД. ДЕЧКО УЗУНОВ”- КАЗАНЛЪК 6100, ул. Ген. Радецки”№ 80, тел. ; факс: 0431/ 6 35 75 ; GSM +359878927001,
е-mail: pgpikk@abv.bg, http://www.hg-kazanlak.hit.bg ;
http://www.art-school.eu; http://mc.government.bg/images/16_Kazanlak.pdf

15. НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ
И ФОТОГРАФИЯ – СОФИЯ 1408, ж.к. „Стрелбище”, ул.”Златишки проход” № 5, тел./факс: 858-21-80, е-mail: npgpf@abv.bg, http://www.npgpf.hit.bg,
http://mc.government.bg/images/5_poligraphy.pdf

16. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ ”ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ” – СЛИВЕН 8800, бул.”П. Хитов”№ 12 А, тел.:044/66-73-49, тел./факс: 66-74-49
e-mail: nhg_dd@abv.bg, http://nhg-sliven.org http://mc.government.bg/images/18_NHG_Sliven.pdf

17. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА ”СВЕТИ ЛУКА”, СОФИЯ 1233, бул. Сливница № 134, тел.:931-90-50,
факс: 931-90-54, е-mail: sv_luka@abv.bg, http://shupisofia.co.nr
http://mc.government.bg/images/4_SHUPI_Sv_luke.pdf

18. СРЕДНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА ”ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ” – ТРОЯН 5600, ул.”Г.С.Раковски” 15, тел.: 0670/6-34-11, тел./факс: 5-46-61, e-mail: chupi@abv.bg, http://shupi-troyan.com http://mc.government.bg/images/21_Troyan.pdf

19. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА” – ТРЯВНА 5350, ул.”Ангел Кънчев”№ 150, тел./факс: 0677/22-91; тел: 21-34, e-mail: artschooltryavna@mbox.digsis.bg,
http://www.artschooltryavna.hit.bg,
http://mc.government.bg/images/20_Tryavna.pdf

20. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН 4700, кв.”Райково”, ул.”Коста Аврамиков”№ 2, тел./факс: 0301/65-186, e-mail: pgpi@abv.bg, http://www.artschool-smolyan.hit.bg/http://mc.government.bg/images/23_Smolyan.pdf

21. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ –
с. КУНИНО 3140, ул.”Петко Лалов” № 1, община Роман, обл. Враца
тел. 091202/216; факс: 091202/238;
e-mail: kuninostone@abv.bg, http://www.fss-kunino.bol.bg,
http://mc.government.bg/images/22_Kunino.pdf

22. НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
СОФИЯ 1614, кв „Горна баня”, ул.”Вечерница” № 21, тел.:957-86-74,
факс: 957-86-84, e-mail: nukk@abv.bg, http://www.nukk.org,
http://mc.government.bg/images/6_NUKK.pdf

23. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ „КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ” – СОФИЯ 1360, кв.„Модерно предградие”, ул.”Баба” № 16, тел. 824-11-55, факс: 826-21-71, e-mail: ngdek.bg@gmail.bg, http://www.ngdek.com
http://mc.government.bg/images/7_NGDEK.pdf

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата