НБУ стартира програма "Международна комуникация" с подкрепата на ЕС

12 юли, 2009 13:32 | Висше образование | Няма коментари

НБУ стартира програма "Международна комуникация" с подкрепата на ЕС

От октомври 2009 г. в България стартира нова магистрска програма по „Международна комуникация”. Програмата е съвместен проект между шест европейски университета от  България, Холандия, Великобритания, Италия, Унгария и Латвия, реализиран с финансовата подкрепа на ЕС.
Университетите, предлагащи програмата, са обединени в консорциум, носещ името на утвърдения специалист по междукултурни комуникации проф. Хеерт Хофстеде. Българският партньор в разработването на програмата е департамент „Масови комуникации” на Нов български университет. Програмата е с продължителност 3 семестъра, един от които студентите ще се обучават в някой от университетите-партньори. За българските студенти са предвидени ограничен брой стипендии, за които може да се кандидатства на http://www.masterinternationalcommunication.com. Крайният срок за подаване на документи за прием и стипендия е 14 юли.
Новата международна програма – Master in International Communication (MIC) ще се предлага на английски език в шесттe университета от Консорциума и има за цел да отговори на нарастващата нужда от специалисти в сферата на международните комуникации, обучението на които се нуждае както от сериозна теоретична подготовка, така и от практически умения, насочени от една страна към управляването на самостоятелни информационни структури, и от друга – свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката, неправителствените организации. Програмата е структурирана в три семестъра и завършва с разработване на магистърска теза в сферата на професионалните комуникации в международен контекст, връзките с обществеността, управлението на комуникациите. Повече информация за университетие партньори може да намерите както следва:
Будапеща Бизнес Скул,Унгария – http://www.bgf.hu/en/bbs/
Вилнюз Юниверсити, Литва – http://www.vu.lt/en/
IULM Юниверсити, Италия – http://www.iulm.it/
Лийдс Метополитън Юнивърсити, Англия – http://www.lmu.ac.uk
Ханзе Юнивърсити Грьонинген, Холандия –  http://www.hanze.nl
Нов български унивверситет, България – http://www.nbu.bg
Програмата е разработена и се предлага на студентите в партньорство със следните международни професионални организации:
Европейска асоциация на директорите по комуникация (EACD)
Мрежа от институции за висше образование от Европа (SPACE)
Международна асоциация на фасилитаторите (IAF)

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата