С 2778 е намалял педагогическият персонал за учебната 2008 – 2009 г.

28 август, 2009 12:34 | Средно образование | Няма коментари

С 2778 е намалял педагогическият персонал за учебната 2008 – 2009 г.

С 2778 е намалял педагогическият персонал вследствие на въвеждането на делегираните бюджети и оптимизацията на училищната мрежа за учебната 2008 – 2009 г. Това каза по време на годишна среща на регионалните инспекторати по образование директорът на дирекция „Координация и контрол в средното образование” към Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) Мукаддес Налбант. За учебната 2007 – 2008 година заетите в системата педагогически кадри са 77 601. От тях директори са 3 053. През учебната 2008 – 2009 година заетите в системата са 74 923 от тях директорите са 2 757.
Мукаддес Налбант отбеляза, че 63% от учителите нямат професионална квалификационна степен. Тя посочи, че в бъдеще би следвало да се направи изследване на потребностите на учителите от професионална квалификация. Основни приоритети в работата на МОМН е осигуряване на условия за прилагане на ефективна система за вътрешно и външно оценяване на учениците, по-пълно обхващане на учениците в задължителна възраст, както и издигане престижа на учителя чрез повишаване на квалификацията на учителите и подпомагане на реализирането на проекти за обогатяването на гражданската култура на учениците.

Източник: Агенция „Фокус“

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата