Представиха наръчник "История без полюси"

18 септември, 2009 18:23 | Наука, Средно образование | Няма коментари

Представиха наръчник "История без полюси"

Наръчникът „История без полюси” бе представен в Софийския университет. Новото ръководство ще подпомага изучаването и преподаването на история. То обхваща 44 новаторски листи за обучението по история, които имат цел да модернизират, обновят и направят интересно това обучение. Наръчникът оставя възможността на учениците сами да достигнат до определени заключения и критично да анализират историческите факти. Продуктът подкрепя идеята на управляващите да модернизира историческото образование като се хармонизират темите на новите учебни програми. Наръчникът доразвива най-добрите европейски и български практики за създаване на исторически материали, с които учениците да работят в час. Наръчникът ще подпомогне взаимната работа на учениците и учителите със задачи за активна работа. Темите, които са заложени, позволяват да се работи в условия на дискусия без предварително зададени стереотипни оценки.
Съдържанието на наръчника е оформено в пет теми – държавни политики, миграции, градът, всекидневието и българското разнообразие. Основна цел им цел е да се покаже от различни перспективи културното разнообразие в различни исторически периоди и да се анализират различните гледни точки.
Наръчникът е резултат на сътрудничество между няколко организации – Евроклио, Българската асоциация на преподавателите по история и Софийския университет като академична среда. Подготвен е и в кратък вариант и на английски език.

Източник: Агенция „Фокус“

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата