Тръгва проект за мениджъри в системата на образованието

27 септември, 2009 12:29 | Денят, Средно образование | Няма коментари

Тръгва проект за мениджъри в системата на образованието

Пилотен проект „Разработване на програми и обучения за директорите на училища, детски градини и обслужващи звена в системата на образованието” представиха на пресконференция. Проектът е на Националния институт за обучение на директори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд 2007 – 2013 г. Общата му стойност е 900 000 лева.
Целта на проекта е да се повиши квалификацията на кадрите, работещи в образованието. Модернизиране на управлението в образованието ще се постига чрез мотивация, създаване на условия за усъвършенстване на компетенцията и уменията, смятат от института.
2370 е общият брой на директорите в момента. Справка за възрастта им показва, че почти 1000 ще се пенсионират в близките 5 години според настоящата възраст за това. До 2012 година се очертава да има 800 свободни директорски места.
Анелия Андреева – ръководител на проекта, обясни, че процедурата за селекция на желаещите да преминат обучение ще е свързана с входящ онлайн тест. Класирането ще е от комисия на база на оценката на кандидатите.
В момента тече он-лайн процедура по подаване на заявления за кандидатстване, тестът ще се проведе през октомври. Максималният капацитет е 1128 души, 960 души според оценката е реалистичният брой обучаеми. От 16 септември до вчера са подадени около 400 заявления за обучение по проекта, срокът е до 2 октомври.
Очаква се от началото на 2010 година обученията да започнат и да приключат около септември 2010 година.
Обучението ще бъде по четири основни теми – управление и развитие на човешките ресурси, управление на бюджет и бизнес планиране, управление на образователно-възпитателния процес, оперативно управление на организацията.
Присъствената форма е една седмица. Дистанционното консултиране е 2 месеца. Предвижда се заключителен тест и защита на проектен казус.
Обучителните организации са избрани с обществена поръчка. По отделните теми това са екип от Софийския университет, от Югозападния университет, екип икономисти от неправителствена организация и други.
Всички, които преминат успешно курса, ще получат сертификат – удостоверение за директорска правоспособност. Планирано е в новата нормативна база когато се обявят конкурси за директорски места, да се явяват кадри само такава правоспособност. В настоящата нормативна база притежаването на директорска правоспособност е предимство.
Проектът финансира престоя на място – сграда на института в Банкя. Обучаемите ще заплатят единствено пътни разходи.

Източник: Агенция „Фокус“

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата