Необходима е повече речева практика

9 септември, 2009 18:59 | Бъди грамотен | 1 коментар

Необходима е повече речева практика

Доц. д-р Адриана Дамянова, ръководител на Катедрата по методика във Факултета по славянски филологии в СУ, беше любезна да отговори на анкетата на Академика БГ:

Кои са причините за многото двойки на матурите по български език и литература?
– Една основна причина – че на матура се явяват хора, които не би трябвало да са завършили успешно дванайсети клас!
Трябва ли по-ясно да се отдели обучението по граматика от това по литература?
– Не. Литературата е специфична употреба на езика/речта, а граматиката се учи чрез практикуване на реч.
Нобходимо ли е да се акцентира повече върху правописа? Ако отговорът е да, как да стане това?
– Необходима е повече речева практика (четене, писане, говорене, слушане).
Нужно ли е осъвременяване на списъка с изучаваните български автори?
– Необходима е смяна на образователните приоритети/цели и като следствие от нея – и промяна на списъка на изучаваните български автори, по-скоро – отпадане на задължителния списък.
Да се оформят ли профилирани паралелки за деца с литературни наклонности?
– Така или иначе, и сега съществуват различни профили в гимназиалния образователен етап, сред които – и хуманитарен…
Налага ли се промяна в конспекта по БЕЛ за кандидатстване?
– Ако се има предвид кандидатстването в СУ, програмата (конспект няма!) е съобразена с училищната програма – както е редно да бъде.
Трябва ли да има диференциация при кандидатстването – за някои специалности да има изпит по литература, а за други – само проверка на грамотността чрез тест?
– Едва ли, защото според мен от решаващо значение за един студент е не само грамотността, а комуникативноречевите му компетентности, които не могат да бъдат достатъчно надеждно проверени чрез тест (вж. по въпроса Общата европейска езикова рамка).

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Съгласна коментира на 10 септември, 2009 г., 22:36 ч.

    Напълно се съгласявам с госпожата, независимо че нямам нейната професионална подготовка и опит.