Отговори на теста за матура

4 октомври, 2009 23:15 | Помагала | Няма коментари

Отговори на теста за матура

Тест

 1. – г
 2. – в
 3. – б
 4. – д
 5. – г
 6. – в
 7. – а
 8. – б
 9. – д
 10. – а
 11. – б
 12. – в
 13. – а
 14. – б
 15. – в
 16. – д
 17. – б
 18. – г
 19. – а
 20. – г
 21. – а
 22. – в
 23. – б
 24. – резюме
 25. – резюме
 26. – г
 27. – в
 28. – б
 29. – в
 30. – д
 31. – а
 32. – б
 33. – в
 34. – в
 35. – г
 36. – а
 37. – б
 38. – г
 39. – в
 40. – б

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата