Отговори на теста за 7 клас

4 октомври, 2009 23:08 | Висше образование, Помагала | Няма коментари

Отговори на теста за 7 клас


1. – г

2. – г

3. – в

4. – б

5. – в

6. – а

7. – б

8. – в

9. – б

10. – в

11. – б

12. – а

13. – г

14. – б

15. – в

16. – а

17. – б

18. – в

19. – г

20. – б

21. – а

22. – б

23. – б

24. – г

25. – в

26. – б

27. – а

28. – в

29. а

30. – в

31. – г

32. – в

33. – б

34. – в

35. – б

36. – г

37. – в

38. – а

39. – б

40. – г

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата