Отговори на теста за 5 клас

2 октомври, 2009 10:37 | Помагала | Няма коментари

Отговори на теста за 5 клас

Отговори – ТЕСТ за 5 клас

1. – прочетете текста

2. –г

3. – в

4. – а

5. – б

6. – г

7. – а

8. – в

9. – г

10. – в

11. – в

12. – г

13. – в

14. – б

15. – г

16. – г

17. – б

18. – в

19. – г

20. – преразкажете текста

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата