Текст за аналитично четене и резюме

4 октомври, 2009 23:19 | Помагала | 2 коментара

Текст за аналитично четене и резюме

Специфични особености на писменото резюме:

Резюмето представлява съкратен вариант на изходния текст, сведен до възможно най-краткото, но ясно представяне на темата.

Информацията е предназначена за читател, който не знае какво е съдържанието на първоначалния текст.

Предаването на сбитото съдържание на изходния текст се извършва предимно със свои думи, но се допуска и частично дословно възпроизвеждане.

Смисловите връзки между съставките на резюмето трябва да бъдат ясно и точно изразени.

Резюмето се пише в изявително наклонение, сегашно време.

По размер резюмето е значително по-кратко от изходния текст.

Т Е С Т № 5

А. Сравнете двата текста и отговорете на въпросите към тях:

І. Слоновете видимо създаваха трудности в похода… но играеха важна роля в кампанията на Ханибал. Слоновете бяха невиждано оръжие в сраженията. Никой не се бе досетил да се възползва от тях.

Оттогава те се срещаха в битките на войските на Александър на бреговете на река Хидаскас и много други пълководци, устремили се към славата, се възползваха от опита на Ханибал. Слоновете имаха редица преимущества като заместник на военните римски двуколки, които са отбелязани и от други като мен – опитали се да запишат ставащото в Римската империя. Те се оказаха изключително ценно стадо животни по време на битките, въпреки тяхното непредсказуемо поведение.

Слоновете бяха полезни срещу кавалерията на врага, която не беше обучена за среща с тях. А Ханибал се беше дссетил , че неговите слонове ще всеят паника между римските войници, невиждали никога подобно създание…

ІІ. Великият пълководец Ханибал е роден през 247 година преди новата ера в Картаген – древен град, разположен в Северна Африка. Едва 25-годишен той станал главнокомандващ на картагенската армия, изпратена да воюва с римляните в тогавашната римска провинция Испания.

По време на своя поход през Франция и Испания Анибал използва стотици африкански слонове за превозване на войници и оръжие. За да нападне Рим, той превежда армията си дори през величествените и заснежени Алпи, което обаче създава сериозни проблеми на амбициозния пълководец. Неговият поход е най-сериозната военна заплаха, надвисвала някога над огромната империя.

Картагенската армия воюва 15 год. в Италия, но не успява да победи и завладее Вечния град – Рим, въпреки че достига само на 160 км от него. По-късно Анибал се завръща в Картаген, за да го защитава от последвалото нападение на римляните. През 146 год. преди новата ера Рим окончателно побеждава във войната и разрушава Картаген до основи.

1. Според І-ия текст основните причини за използването на слоновете с военна цел са следните, с изключение на:

а) че се държат по предвидим начин

б) се сражават в битка

в) объркват враговете

г) плашат противника

д) пренасят провизии

2. Основната цел на ІІ-рия текст е да ни запознае с:

а) войната между Рим и Картаген

б) пълководеца Ханибал

в) биографията на Ханибал

г) картагенската армия

д) похода на Ханибал

3. Според ІІ-рия текст Ханибал може да се характеризира най-точно като:

а) патриот

б) славолюбив

в) добър военачалник

г) непредвидлив

д) смел

4. Кое от следните предава най-точно мнението на автора на І-вия текст относно използването на слоновете за военни цели:

І. Често не си заслужава да се рискува, защото поведението им е непредсказуемо и правят похода по-труден.

ІІ. Използването на слоновете в битката дава много предимства.

ІІІ. Най-важната полза от слоновете е, че са стадни животни.

а) само І

б) само ІІ

в) само ІІІ

г) само ІІ и ІІІ

д) само І, ІІ и ІІІ

5. Според двата текста с кого е воювал Ханибал:

а) с Александър

б) със слоновете

в) с римляните

г) със своята амбиция

д) тази информация я няма в откъса

6. Според ІІ-рия текст за римляните Ханибал бил:

а) добре запознат с военната тактика и стратегията

б) поредният варварин, отправил се към Рим

в) неблагоразумен млад главнокомандващ

г) подбудител на бунтове в римската провинция Испания

д) сериозна заплаха

7. Слоновете са описани в двата текста като мощно психологическо оръжие, защото:

а) те са огромни и всяват страх

б) враговете не са запознати с тях

в) не може да им се вярва

г) те са дали на войските на Ханибал увереност

д) войската на Ханибал може да се крие зад тях

8. Кое от следните според авторите на двата текста най-точно определя желанието на Ханибал да използва слоновете срещу враговете си:

а) да провокира гняв

б) да ги изненада

в) да повдигне самочувствието

г) да използва слабостите

д) неопределена позиция

9. Авторът на І-вия текст твърди, че в похода слоновете създават трудности, тъй като:

а) плашат римските войници

б) заемат мястото на военните двуколки

в) са стадни животни

г) войниците не са обучени да ги водят

д) поведението им е непредвидимо

10. Авторът на ІІ-рия текст е на мнение, че войната с Рим завършила неуспех поради:

а) завръщането на Ханибал в Картаген

б) използването на слонове

в) изтощителния поход през снежните Алпи

г) младостта и неопитността на Ханибал

д) не се говори за поражение на Ханибал

11. Идеята на Ханибал да използва слонове в битките според авторите на двата текста:

а) дава стратегическо предимство на картагенската армия

б) дава повод за разрушаването на Картаген

в) служи на Картаген да завоюва римската провинция Испания

г) става причина да излязат от употреба военните римски двуколка

д) отвежда Ханибал в Рим

12. Според двата текста слоновете били използвани от Ханибал за посочените цели с изключение на:

а) вместо двуколки

б) за превоз на войници и оръжие

в) за прикритие на картагенските войници

г) да всяват смут и объркване сред враговете

д) като нововъведение в античните войни

13. Най-вероятно е продължението на І-вия текст да се отнася главно до:

а) привичките на слоновете

б) развоя на битката

в) ефектът от използването на слоновете във войните

г) победите на Ханибал

д) походът на Александър

14. Тонът на автора на І-вия текст може да се определи като:

а) развълнуван

б) неутрален

в) критичен

г) възхваляващ

д) песимистичен

15. Стилът на ІІ-рия текст е:

а) разговорен

б) делови

в) художествен

г) научен

д) публицистичен

16. Първият текст е взет от:

а) статия

б) есе

в) учебник

г) научен труд

д) историческа хроника

17. Вторият текст е откъс от:

а) енциклопедия

б) роман

в) публикация в печата

г) есе

д) лекция

Б. Прочетете текста и отговорете на въпросите след него:

Най-много от всичко обичаше сладката миризма на благоуханния ориз. Поставяше в дланта си десетина от неговите големи зрънца, свиваше ръката си в юмрук, поставяше сухите си устни върху огвора на юмрука и обгръщаше с топлия си дъх притиснатите зърна, докато те не се затоплеха и не започнеха да излъчват сладкото си ухание, с което бяха известни.

– Ей, дрипавата! Ориза ли си дошла да ми крадеш? Ти знаеш ли кои хора могат да си позволят да ядат такъв ориз?

– Не съм гладна! – отвърна Рошавата. – И не ми трябва скапания ти ориз. Търся нещо друго.

– Какво, ако не е тайна? Може би ще мога да прибера няколкото парички, които ти така самодоволно подрусваш в кесийката си.

– За съжаление не можеш да ми помогнеш.

– Откъде знаеш? Може да съм способен на чудеса! Само ми кажи за какво става дума!

– Става дума за нещо истинско.

– Аха! Имам купища истински неща. Дошла си там, където трябва!

– Ти имаш само боклуци, глупави човече! А когато човек е обграден с боклуци и сърцето му се напълва с боклуци. Хартиени боклуци, стъклени боклуци, вълнени боклуци, копринени боклуци… Ако истинските неща бяха за продан, хората нямаше да се открили колелото. Това го запомни от мен! Ако въобще го разбереш…

Продавачът гледаше Рошава с недоумение.

– И кои са истинските неща? – попита той боязливо.

Просякинята прихна да се смее.

18. От откъса се подразбира, че разговорът се води:

а) в магазин в голям град

б) на борсата

в) на улицата в малък американски град

г) на полето, където се прибира оризовата реколта

д) на един от многобройните пазари в някоя азиатска страна

19. Кое от следните предава най-точно значението на думата “боклуци”, употребена в края на текста:

а) всички предмети от нашето ежедневие

б) излишъкът от вещи

в) всичко, което е остаряло

г) това, от което човек не се интересува

д) изобилието от спомени

20. От текста НЕ става ясно:

І. коя е Рошавата

ІІ. какъв е човекът, с когото тя разговаря

ІІІ. на каква възраст е жената

ІV. защо взема оризовите зърна

а) само І и ІV

б) само ІІ и ІІІ

в) само ІІІ

г) само ІV

д) само І

21. Отношението на автора към двамата разговарящи е:

а) твърде емоционално

б) неутрално

в/ осъдително

г) неодобрително

д) шеговито

22. Позицията на човека, с когото разговаря жената, може да се определи като:

а) уплаха и защита

б) агресия и колебание

в) искрено неразбиране и уважение

г) лицемерие и нетърпимост

д) недоумение и неприязън

23. Според откъса за жената “истинските неща” са:

І. благоуханният ориз

ІІ. изобретяването на колелото

ІІІ. доволството и веселието

ІV. тези, които не се купуват

а) само ІV

б) само І

в) само І и І.

г) само І, ІІ и ІІІ

д) нито едно от посочените

В. Прочетете текста и изпълнете последователно задачите след него:

Такъв е бил случаят през декември 1884 год. в “Кю гардънс”, Кралската ботаническа градина в Лондон. Внесеният преди няколко години преди това от Ямайка бамбуков вид Chusquea abietifolia започнал да цъфти както там, така и в своята родина. Последвало нашествие от гризачи.

Тогава известният по онова време ботаник Джоузеф Хукър /1817–1911 год./ си задал въпроса защо определен бамбуков вид цъфти навсякъде по света по едно и също време. Хукър разсъждава по следния начин: един вид започва да цъфти внезапно, без каквито и да било предварителни сигнали, хвърля огромни количества семена и новите издънки растат изключително бързо. Гризачите, привлечени от семената, също се размножават бързо, но поради липсата на предупредителни сигнали за цъфтеж, те идват с известно закъснение. Семената са в огромно количества и те не могат да изядат всичко. Тази спасителна отсрочка дава възможност на бамбука да се възстанови за следващия си продължителен цикъл на развитие. Ако приемем, че бамбукът цъфти всяка година, животните, прехранващи се със семената му, постепенно щяха да се заселят в негова близост и да изяждат всичко. В крайна сметка това би довело до загиването на този растителен вид. Докато някои растения и животни оцеляват благодарение на отделяните от тях отровни вещества, които не позволяват да бъдат изядени от други видове, бамбукът продължава да съществува благодарение на своето “ударно” възпроизводство. Подобен е и случаят със сьомгата, която хвърля своя хайвер едновременно. И сьомгата, и бамбукът умират след този акт, изискващ колосални усилия.

90 години след като Хукър излага своята хипотеза, британският еколог Даниел Янсен нарича феномена на бързото и масово размножаване “пресищане на естествените врагове”. Изглежда това е най-ефикасната стратегия за

оцеляване на онези животински и растителни видове, чието потомство и семена представляват желана храна за всички обитатели на тяхното жизнено пространство. “Кой яде семена от бамбук? Всички го правят.” – заявява Янсен. Всякакви видове животни и преди всичко хората – от Чили до Япония. Кълновете му притежават по-голяма хранителна стойност от ориза и пшеницата. Според Янсен моментът на цъфтеж се определя по-скоро от някакъв вътрешен физиологичен календар, отколкото под въздействието на различните

метеорологични фактори. Бамбукът трудно може да се пребори с толкова

разнородни врагове и да си изгради надеждна защита.

24. Основната цел на този откъс е преди всичко:

а) да представи всички особености на бамбука

б) да изложи начините за оцеляване на отделните растителни и

животински видове

в) да запознае с явлението бързо и масово размножаване

г) да разкаже за защитната стратегия на бамбука

д) да разкрие всички тайни на бамбука

25. Изразът “тази спасителна отсрочка” от втория абзац

може да бъде заместен с:

а) отлагането

б) решително забавяне

в) необходим застой

г) замяната

д) търсеното отклонение

26. “Пресищането на естествените врагове” е феномен,

защото:

І. дава обяснение за “странностите” на бамбука

ІІ. е необичаен начин за възпроизводство

ІІІ. променя съотношението между обитателите на определен район

ІV. се отнася до изключение от основните природни закони

а) само І и ІІ

б) само І

в) само ІІІ

г) само ІІ и ІІІ

д) само ІІ и ІV

27. Кое от следните твърдения е вярно според откъса:

а) размножителният период на бамбука е с различна продължителност в отделните климатични пояси.

б) размножителният период не се предшества от видими признаци и подготовка на растението

в) ускореното размножаване е описано още през ХVІІІ век

г) ускореното размножаване е начин да се задоволи само нуждата от семена, използвани за храна

д) човекът е основният неприятел на бамбука

28. Коя е най-вероятната причина бамбукът да стане

най-широко разпространеното растение:

а) “ударното възпроизводство” и неговата устойчивост

б) употребата му за храна и направата на предмети

в) опасността от изчезването му

г) нарушаването на екологичното равновесие в определени райони

д) “ударното възпроизводство” на гризачи, прехранващи се предимно със семената му

29. Хипотезата на Хукър се основава на:

І. Закона за равновесие в природата

ІІ. Познания върху възпроизводството на сьомгата

ІІІ. Наблюдения върху размножителния период на един вид бамбук

ІV. Зависимостта между цъфтежа на бамбука и нашествието на гризачи

а) само ІІ и ІІІ

б) само І и ІІ

в) само І, ІІ и ІІІ

г) само І, ІІ и ІV

д) само І, ІІІ и ІV

30. Според текста бамбукът е загадъчно растение, защото:

а) цъфти през всеки сезон

б) загива, след като хвърли семената си

в) размножителният му период не зависи от фазата на растеж

г) чрез семената си осигурява достатъчно храна и за животните, и за

хората

д) предизвиква масови нашествия на гризачи

31. От текста става ясно, че моментът на цъфтеж при

бамбука зависи от:

а) нашествието на гризачите

б) природния календар

в) бързината на растежа

г) физиологичния му календар

д) климатичните промени в района

32. Авторът на текста може да се охарактеризира като:

а) добър коментатор

б) съвестен изследовател

в) наблюдател

г) любител

д) недостатъчно информиран

33. Най-подходящото заглавие за откъса е:

а) Бамбукът

б) Бамбукът и неговата защитна стратегия

в) Бамбукът – загадката на Вселената

г) Феномените на природния свят

д) Хипотезата на Хукър

Г. Разделете горния текст на смислово обособени части и

формулирайте темата на всяка една от тях:

Част

Тема

І част

ІІ част

ІІІ част

Д. Предайте съдържанието на същия текст в резюме:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Катя Неделчева коментира на 1 декември, 2019 г., 17:26 ч.

    Много добра разработка.

  2. Мелиса Ресми коментира на 8 януари, 2021 г., 13:28 ч.

    Отговори на теста има ли като на Г и Д