Тестове за 6 клас – звукови промени

1 октомври, 2009 18:39 | Помагала | 4 коментара

Тестове за 6 клас – звукови промени

Звукови промени

Фонетична промяна

Пример

Проверка на правописа

1. Уподобяване на съгласните – изравняване по звучност на беззвучните съгласни със съответните звучни

1.а. сборник – (зборник)

1.б. сватба – (свадба)

1. чрез сродна дума открояваме корена –

а. събирам, сбор

б. сват, сватове

2. Изпадане на гласни

2.а. в края на думата – храст (храс), грозд (гроз)

2.б. в средата на думата –

вестник (вестник), добросъвестност (добросъвеснос)

2.а. образуваме форма за множествено число – храсти, гроздове

2.б. чрез сродна дума – вести, добросъвестен

3. Обеззвучаване на звучните съгласни в края на думата

3. подлез (подлес), хляб (хляп)

3. образуваме форми за множествено число –

хлябове

4. Удвояване на съгласни

4.а. младостта

4.б. лунна

4.в. оттам

4.а. същ.им. от ж.р., завършващи на т” – опр. член „-та” – пролет + та – пролетта

4.б. същ.им. от м.р., които завършват на „- нен” – формите за ж.р., ср.р. и мн.ч. – двойно „н” – конен – конна

4.в. предлог + наречие –

от + тук – оттук

5. Подвижно „ъ”

5. скръб – наскърбен,

кълбо – клъбце

5. Обикновено „ъ” се пише след „р” и „л”, когато в многосрични думи следва струпване на повече от две съгласни: върба – Връбница

6. Непостоянно „ъ”

6. един метър – два метра

театър – театри

6. чрез образуване на форми за ж.р., ср.р. или за мн.ч.

7. Променливо „я”

7. мляко – млечен

хляб – хлебен

7. Заменя се с „е”, щом:

Не е под ударение – бряг – брегове

Пред сричка, съдържаща меки гласни – бял – бели

Пред „ж, ч, ш, й” – крайбрежен

8. Редукция (потъмняване, стесняване) на неударените гласни

8. пътуване, гълъб, седим

8. чрез сродни думи или форми на думата, в които съответната гласна е под ударение:

път, седна

? Често допускана грешка е поставянето на „Й” в края на съществителни имена и местоименни форми в множествено число. Начин да се избегне грешката е да се запомни, че в български език няма съществително име или друга дума, завършващо на „Й” в множествено число.

герой герои (съществително име, мъжки род)

експозиция – експозиции (съществително име, женски род)

твой – твои (притежателно местоимение)

? Често допускана грешка е изпускането на една от удвоените съгласни, получаващи се от сливането на съответната представка и корена при образуването на нови думи.

под + държа = поддържа

без + звучен = беззвучен

из + зидам = иззидам

от + тегля = оттегля

раз +зелен(ен) = раззеленен

? Често допускана грешка е вмъкването на съгласни. Обикновено се вмъква „Т” и по-рядко „Д”:

словес(т)ен словесен – от словеса

машинопис(т)ка – машинописка – от машинописен

праз(д)ник – празник – от празен

? Съчетания от две гласни „–ИА”, „-ЕА” се пишат само в края на думи от чужд произход, но в думите, които са техни производни, се пише „-ЕА”, „-ИА”.

материя – материален

идея – идеален

Изключение правят думи като: софиянец, християнски

Упражнения

1. На кой ред е допусната правописна грешка?

а) Костната система се нуждае от определени количества калций.

б) Супата е безмесна и затова ще си взема шницел, та да се нахраня.

в) Подтисканият векове народ не чакал свободата си даром.

г) Всички трябва да подкрепим усилията на учителя.

2. Къде е допусната правописна грешка в следното изречение:

Героят (1) на Джек Лондон преодолява (2) различни препядствия (3), но успява да възпре (4) приятеля си да не замине.

а) в (3)

б) в (4)

в) в (1)

г) в (2)

3. На кой ред думите НЕ съдържат променливо „Я”?

а) вяра – вярно

б) пряспа – преспи

в) поляна – поляни

г) грях – грешен

4. Къде НЕ е допусната правописна грешка?

а) вечността, радостта, низоста

б) сместа, оста, лоста

в) надмени, странни, лунни

г) искренни, непременно, конни

5. Къде НЕ е допусната грешка в изречението:

Беше нечесно (1) да изискваме (2) от него да се потчини (3) безгласно (4) на забраната да играе в отбора.

а) в (4)

б) в (3)

в) в (2)

г) в (1)

6. На кой ред е пропусната съгласна?

а) чистник, кръстник, доносник

б) звездна, безнадежна, празнична

в) почтена, разменна, безименна

г) храброст, краснопис, учтивост

7. В коя от думите НЕ е допусната грешка?

а) усмихвам се

б) огорчавам

в) утвърждавам

г) осмивам

8. На кой ред е допусната правописна грешка?

а) На сградата отсреща поставиха рекламата от вестника.

б) Те видяли, че опорната точка е в центъра на зданието.

в) Марин се огледа, за да опознае местността, и продължи напред.

г) Ушите на лъжеца се уголемяваха, нарастваха с всяка следваща измислица.

9. Къде НЕ е допусната правописна грешка?

а) Най-любопитната подробнос са лунните кратери.

б) Несамнено интерес представляват и планинските възвишения.

в) За милиардите години върху лунната повърхност се е наслоил значителен пласт космически прах.

г) Тези върхове саперничат на хималайските първенци.

10. В кое изречение е допусната грешка?

а) На повърхноста се наблюдават грапавини, свидетелстващи за проблеми в строежа на веществото.

б) Нейните твърдения се основават на коренно различни факти, събрани от редица изследвания в областта на биологията.

в) В последната си стихосбирка поетът обръща поглед към вълненията и преживяванията на обикновения човек.

г) Връстниците на Павел не се интересуват от физика, но той безспорно е съсредоточил вниманието си в тази сфера.

11. На кой ред е допусната правописна грешка?

а) писал, вземал, донесъл

б) пунктуация, кръвообращение, ситуация

в) безпокойство, рожденик, именно

г) въстание, безсрамие, възторг

8. Къде НЕ е допусната грешка?

а) Новогодишната украса в града бе доста пъстра и се възприе добре.

б) От какво бе подтикнат, за да изкаже така откровено мнението си, остана тайна за всичките му съученици.

в) Защитникът му подаде топката, но не той можа да вкара гол.

г) Не трябва да се поддаваме на подобни слухове, а сами да изследваме истинността на подобни твърдения.

9. В кое изречение има дума с правописна грешка?

а) Жената изглеждаше възрастна, макар нейните очи да бяха съхранили блясъка и игривостта, присъщи на младостта.

б) Отношенията се усложниха след проявената от нея несъобразителност.

в) Близнаците не трябва да се оеднаквяват чрез облеклото и прическата, защото са отделни личности, търсещи изява.

г) Всичките сражения не били толкова ожесточени, но винаги прибавяли още слава към вече придобитата от рицарите.

10. На кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

а) Никой не вярваше, че той може да извърши непочтенни действия.

б) Връчването на олимпийските медали ще се предава пряко по телевизията.

в) Тракийските владетели са погребвани с любимите си предмети.

г) Индианските племена са прогонени от земите на предците им.

11. На кой ред всички думи са написани правилно?

а) прескачам, предобивам, прилепвам

б) съпровождам, съмнения, самоличност

в) опасност, утешавам, укоражавам

г) грубиански, християнски, вариант

12. На кой ред думата НЕ е написана правилно?

а) космонавтски скафандър

б) градски пейзаж

в) децки център

г) гръцки легенди

13. Къде е пропусната съгласна?

а) безвездно небе

б) безсмислено упорство

в) безразсъдна постъпка

г) безгранична обич

14. В коя от думите има разлика между изговора и правописа на една от съгласните?

а) договор

б) разговор

в) преговор

г) отбор

15. Къде са допуснати две правописни грешки?

а) очудвам се

б) ослажда се

в) упостошавам

г) ускърбявам

Автор: Рени Стоичкова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

 1. Галя коментира на 15 май, 2014 г., 08:13 ч.

  Къде мога да видя отговорите , за да си сверя ? :)

 2. aleksa коментира на 16 декември, 2018 г., 19:04 ч.

  obicham vi

 3. Дафинка Тодорова коментира на 29 октомври, 2019 г., 15:08 ч.

  Има некоректно поставени задачи.

 4. павлина коментира на 5 ноември, 2019 г., 19:47 ч.

  защо няма отговори, къде тогава мога да си сверя отговорите!🤔🤔🤔🤔🤔