Тест за 5 клас

30 октомври, 2009 22:02 | Помагала | 1 коментар

Тест за 5 клас

1. Прочетете текста и отговорете на въпросите след него:

Малкото бръмбарче Зум се прибра в чудната хижа от стара кора. Грабна топора. Насече дърва. Копър пося и дръвче посади. Двора помете. Навред подреди. После отиде цветя да полива.

Майка му беше безкрайно щастлива. Минаха белки. Лисица премина. Скоро се струпаха сто и двамина. Гледат. Не вярват. Стърчат край оградката. Баба Житана развързва забрадката.

Зум, изправи се! – помаха му тя. – Гледай, душице, що свят прилетя!

Зум се изправи, главица изви.

Всеки работник Зум поздрави.

2. Темата на откъса е:

а) желанието на Зум да зарадва майка си

б) поздрави за трудолюбието на Зум

в) примерът на малкото бръмбарче

г) делата на трудолюбивия Зум

1. Откъсът е взет от:

а) от разговор

б) публикация в печата

в) художествено произведение

г) научен текст

2. Целта на откъса е:

а) да въздейства

б) да поучава

в) да информира

г) да призовава

3. Коя е най-характерната особеност на откъса :

а) героите

б) римите

в) олицетворението

г) отношенията между героите

4. Колко сложни изречения има в този откъс?

а) две

б) шест

в) три

г) пет

5. Кое е основното глаголно време в откъса?

а) сегашно и минало свършено време

б) минало несвършено време

в) сегашно време

г) минало свършено и минало несвършено време

6. Какво е сказуемото в изречението:

Майка му беше безкрайно щастлива.

а) просто сказуемо

б) съставно глаголно

в) съставно именно

г) няма сказуемо

9. Какви са второстепенните части в изречението:

Баба Житана развързва забрадката.

а) несъгласувано определение

б) непряко допълнение, приложение

в) обстоятелствено пояснение, съгласувано определение

г) приложение, пряко допълнение

10. Каква е подчертаната част в изречението:

Малкото бръмбарче Зум се прибра в чудната хижа от стара кора.

а) непряко допълнение

б) обстоятелствено пояснение

в) несъгласувано определение

г) приложение

11. Коя от думите е глагол?

а) завивка

б) завиване

в) завия

г) завит

12. На кой ред е допусната правописна грешка?

а) бера

б) брега

в) пресека

г) пресечът

13. Кое изречение НЕ е просто?

а) Петър продължаваше да пише.

б) Трябва да се спуснете посклона.

в) Искаме да пътуваме през ваканцията.

г) Детски гласове и врява изпълниха къщата.

14. На кой ред има две приложения?

а) Река Осъм ли тече покрай селото?

б) Денчо Бързака отседна за събора у чичо Мартин.

в) Леля Даша плетеше пуловер на Митко.

г) Повестта “Ането” е написана от Ангел Каралийчев.

15. Коя дума НЕ е сродна на останалите?

а) пиянство

б) пия

в) напитка

г) пита

16. На кой ред всички думи са съюзи?

а) зид, зад, че

б) бял, лек, макар

в) към, пред нагоре

г) или, но, за да

17. На кой ред има омоними?

а) дебел картон – тънък лист

б) лек за болестта – лек ден

в) милостив – състрадателен

г) фактура – фрактура

18. В кое изречение има съставно именно сказуемо?

а) Те продължиха да говорят оживено.

б) Утре започват футболните турнири.

в) Милена е най-добрата ми приятелка.

г) На двора имаше струпани сухи клони.

19. Коя от думите НЕ съдържа представка?

а) осмивам

б) оглеждам

в) очакван

г) очен

20. Напишете преразказ на текста от упражнение №1.

Автор: Рени Стоичкова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Виктория коментира на 27 април, 2020 г., 12:15 ч.

    Нямам такъв