ТЕСТ за матура

28 ноември, 2009 12:42 | Помагала | Няма коментари

ТЕСТ за матура

През първата от трите си експедиции /1768 – 1771 год./ Джеймс Кук наблюдава Венера от остров Таити, преплава 2400 км на юг, без да открие нещо повече от острови, и прави карта на Нова Зеландия.

До средата на ХVІІ век мореплавателите не можели да определят точно колко на изток или на запад се намират. За да определят местоположението си, те се нуждаели от часовник, който да отмерва непрекъснато времето на подхвърляния от вълните кораб. След завръщането си те биха могли да сравнят местното време на кораба с времето на Гринуич.

През 1713 год. английският парламент определил 20 000 лири стерлинги за изработването на такъв часовник. За създаването му са били необходими50 години. Наградата е била присъдена на Джон Харисън, чийто часовник дава възможност на капитан Кук да определя курса си така точно.

Джеймс Кук продължава пътешествието и изследва Големия бариерен риф, като доказва, че Нова Гвинея не е свързана с Австралия. През втората си експедиция /1772 – 1775 год./ той слиза още по на юг, където никой преди него не е плавал, и попада в царството на айсбергите и мъглите. Той пише: “Въжетата са като метални. Платната са като метални листове”. Но не продължава плаването на юг и не достига до Антарктида.

1. Джон Харисън създава своя часовник:

І. За да спечели наградата

ІІ. за експедициите на Кук

ІІІ. за да се ориентират мореплавателите

ІV. за да се достигне до Антарктида

а) само І и ІІ

б) само І и ІІІ

в) само ІІ

г) само ІІІ

д) само само ІІІ и ІV

2. Според откъса Кук:

а) не е използвал часовника на Харис през първата експедиция

б) достига до бреговете на Антарктида

в) може точно да се ориентира и през двете си експедиции

г) плава на юг, за да наблюдва Венера

д) не преодолява Големия бариерен риф

3. Английският парламент определя награда за изработването на часовник, защото:

а) експедициите, предприети от Кук, били от особена важност

б) възниква потребност мореплавателите точно да определят курса си

в) 50-годишните усилия на Харис се увенчават с успех

г) е необходимо да се сверяват всички часовници Гринуич

д) се изследва точно разположението на Венера спрямо Таити

4. Целта на Кук най-вероятно е била:

а) да докаже, че Нова Гвинея не е свързана с Австралия

б) да направи карта на Австралия

в) да покори Северния полюс

г) да опише пътя до Антарктида

д) да проучи множеството острови

5. Според текста твърденията за Кук са верни с изключение на:

а) открива острови

б) изследва Големия бариерен риф

в) прави карта на Нова Зеландия

г) не би могъл да използва часовника на Харис при първата си експедиция

д) определя курса си съвсем точно

6. Може да се предположи, че Кук не достига до Антарктида поради:

а) необходимостта от уред за определяне на точното местонахождение

б) продължителното изследване на крайбрежието на Австралия

в) липсата на подходящо оборудване и екипировка

г) наличието на метални въжета, които изискват метални платна

д) отсъствие на амбицията да бъде откривател

7. Като най-голяма слабост на автора може да се посочи:

а) не осигурява ясна логическа връзка между абзаците

б) не изяснява кой е бил Джон Харисън

в) не представя личността на Джеймс Кук

г) представя малко факти

д) отклонява се от темата

8. Откъсът най-вероятно е взет от:

а) реч

б) енциклопедия

в) речник

г) разказ

д) исторически роман

9. Посочете коя е причината в следното твърдение:

Той играе ролята на журналист, който непрекъснато дебне звездите, за да изтръгне от тях интервю.

а) ролята на журналист

б) непрекъснатото дебнене

в) недостъпността на звездите

г) пробивността на героя

д) интервюто

10. Посочете кое е следствието от твърдението:

Предприятието, което вече не беше така доходоносно, не представляваше интерес за инвеститорите.

а) ниската печалба

б) фалитът на предприятието

в) липсата на интерес

г) инвеститорите

д) промените на пазара

11. На кой от редовете думите са еднакви по смисъл?

а) темп – темпо

б) газ – газта

в) резерва – резерв

г) овързан – обвързан

д) поддавам – подавам

12. Изберете думата, която най-добре допълва смисъла на

изречението:

Немислимо е за един изтъкнат диригент да се съгласи да включи……….музиканти в оркестъра си.

а) способни

б) сезонни

в) посредствени

г) препоръчани

д) професионални

13. На кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

а) венецианец, тривиален, необуздан

б) непоклатим, неубоздан, възмущение

в) ориста, словесна, нечесна

г) ненадейно, неотулим, случайността

д) презскоча, изскубвам, приплъзвам

14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Мълчеше, не вдигайки поглед от масата, а пръстите му бяха посинели.

б) Жената се вслушваше в шума на дъжда, който почукваше равномерно по ламаринения покрив и гледаше с надежда към вратата.

в) Старанието му или щеше да го издигне в службата, или щеше да развали отношенията му с Мариола.

г) Обърнат назад, мъжът не забелязваше как сянката се приближаваше към него.

д) Средствата, с които разполагаха, бяха крайно недостатъчни.

15. Къде е допусната граматична грешка?

а) Играеше с децата, чийто баща работеше в една кантора с баща му.

б) Моливът, с който рисуваше, се счупи и той се огледа за острилката.

в) Ивайло, с който някога седяхме на един чин, сега е адвокат.

г) Взех моите тетрадки и се отправих към занималнята.

д) Можем да изберем няколко комплекта столове и да ги поръчаме.

16. Колко са пропуснатите запетаи в изречението:

Баба Тонка чиято къща се намира близо до брега на Дунава е подслонявала мнозина от хъшовете прокудени далеч от родината без обаче да губят надеждата че ще удари часът на решителната битка.

а) две

б) три

в) четири

г) шест

д) пет

17. Посочете реда, в който изреченията образуват текст:

Средно дебелината на леда е малко под два километра. (1)

Антарктида се намира на Южния полюс. (2)

Пингвините, тюлените и чайките са сред естествените обитатели на континента. (3)

Почти цялата е покрита с плътна шапка от лед. (4)

а) 1,2,3 и 4

б) 2, 3, 1 и 4

в) 4,2,3 и 1

г) 3,1,4 и 2

д) 1,3, 2 и 4

18. Къде НЕ е допусната правописна грешка?

а) Никои нямаше влияние над този грубиян.

б) Акцийте, които ти притежаваш, вече нямат тази стойност.

в) Пианото бе покрито с прах и от улющения му капак лъхаше безнадеждност.

г) Всеки Великден цялото семейство се събираше и спазваше християнските традиции.

д) През празничните дни асансиорният сервиз няма да работи.

19. Фразеологичното съчетание „минавам през огън и вода”

означава:

а) преодолявам всички препятствия по пътя към целта

б) отстранявам всички конкуренти от пътя си

в) търся пътища за постигането на целта

г) ще жертвам всичко

д) избягвам опасностите

20. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Мисля, че като се вземе едно решение, трябва да е за всички.

б) Спокоен и усмихнат, ученикът влизаше в училището.

в) Срещнах съученика си, от когото исках речника.

г) Не ми стана ясно, дали да не отложа пътуването си.

д) Колкото и да се безпокоеше, леля Елена винаги запазваше самообладание.

21. На кой ред НЕ е допусната граматична грешка?

а) седем бивола

б) двама внука

в) на всекиму

г) на мене си

д) няколко моливи

22. На кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

а) двадесетте, съръзмерен, посредствен

б) убедителен, колминационен, растителен

в) низш, шестте, специален

г) посна, безскрупулен, гордостта

д) висш, лостта, костта

23. Изберете думата, която най-добре допълва смисъла на израза:

Кошерът е за рояка като:

а) океанът за раковината

б) кошарата за стадото

в) гъсеницата за пеперудата

г) гордостта за лъва

д) тревата за скакалеца

24. Прочетете текста, разделете го на смислово обособени части и формулирайте темата на всяка една от тях:

Карбохидратите, които са захари, са основна част от здравословната диета. Те са главният източник на енергия за тялото и също така играят ролята на подправка, като придават вкус на сладките храни. Границите на карбохидратите варират от обикновени захари като глюкозата до сложни като амилозата и амилопектина. Диетолозите смятат, че карбохидратите могат да съставляват ? до 1/5 от диетата. Това означава около 75-100 грама карбохидрати на ден. Диета с липса на карбохидрати, може да има обратен ефект върху човешкото здраве. Когато тялото има нужда от достатъчно количество карбохидрати, тогава трябва да се използват протеини доставчици на енергия, процес, наричан глюкогенезис. Освен тези резултати от липса на необходимия протеин обаче могат да се появят и по-нататъшни здравословни усложнения. Липсата на карбохидрати може да доведе и до кетоза, натрупване на кетони в тялото, което причинява умора, отпадналост и лош дъх.

Част

Тема

Първа част

………………

25. Предайте съдържанието на текста в резюме:

…………………………………………………………………………………………………………………

26. Основен обект на българската белетристика през 90-те години на 19 век е:

а) националният патос на освободителните борби

б) героиката и идеализма на възрожденците

в) битът на българина

г) разрушаващият се патриархален свят

д) светът на отделната личност

27. Естетическата платформа на индивидуализма като преход към модернизма в българската литература е издигната от:

а) литературния кръг „Стрелец”

б) Николай Лилиев

в) д-р Кръстев и литературния кръг „Мисъл

г) Димчо Дебелянов и литературния кръг „Звено”

д) Гео Милев

28. Определението на Антон Страшимиров „слънчево дете на

българската поезия” се отнася за:

а) Димчо Дебелянов

б) Христо Смирненски

в) Емануил Попдимитров

г) Кирил Христов

д) Елисавета Багряна

29. Какви фигури или тропи откривате в следния откъс:

….тук мъдрец замислен, там луда глава,

мрачен узник в Стамбол, генерал в Балкана,

поет и разбойник под съща премяна,

мисъл и желязо, лира и тръба…

а) етимологична фигура

б) сравнение

в) антитеза

г) синекдоха

д) символ

30. Какъв троп е използвал Любен Каравелов в откъса:

„Но малката лебеница имала…две черни точки, които в общежитието се наричат очи… „

а) метафора

б) олицетворение

в) оксиморон

г) хипербола

д) литота

31. Кое от посочените произведения не притежава жанровите

характеристики на романа:

а) „Крадецът на праскови” на Емилиян Станев

б) „Преспанските камбани” на Димитър Талев

в) „Тютюн” на Димитър Димов

г) „Нова земя” на Иван Вазов

д) „Чифликът край границата” на Йордан Йовков

32. Каква фигура или троп откривате в откъса:

„….и бурята разраства се край мен…”

а) хипербола

б) символ

в) анафора

г) градация

д) литота

33. Кой от изброените автори е експресионист?

а) Теодор Траянов

б) Пенчо Славейков

в) Гео Милев

г) Никола Вапцаров

д) Христо Ясенов

34. Какви фигури или тропи е използвал Иван Вазов в следния откъс:

Героите наши, като скали твърди,

желязото срещат с железни си гърди.

а) апосиопеза и метафора

б) градация и епитети

в) сравнение и метонимия

г) алюзия и антитеза

д) оксиморон и елипса

35. В коя от посочените творби е заложено пантеистичното начало?

а) „Пролет” на Никола Вапцаров

б) „Хубава си, моя горо” на Любен Каравелов

в) „Зимни вечери” на Христо Смирненски

г) „При Рилския манастир” на Иван Вазов

д) „Стихии” на Елисавета Багряна

36. Какви фигури и тропи са използвани в откъса:

Каква любов ще ни крепи сега?

Каква река в нощта пред нас се плиска?

Каква е тая душна тишина,

която тук с години ни притиска?

а) метафора и реторичен въпрос

б) алюзия и елипса

в) синекдоха и апосиопеза

г) сравнение и реторичен въпрос

д) епитети и градация

37. Какъв троп е използвал Иван Вазов в следния откъс:

Той не знайше отдих, ни мир, нито сън,

обърнал се беше на дух, на огън.

а) синекдоха

б) хипербола

в) оксиморон

г) литота

д) алегория

38. Творбата на Христо Смирненски „Приказка за стълбата”

представлява:

а) символ

б) алюзия

в) етимологична фигура

г) алегория

д) метафора

39. Мотивът за страданието и смъртта е основен в:

а) „Антихрист” на Емилиян Станев

б) „Тютюн” на Димитър Димов

в) „Децата на града” на Христо Смирненски

г) „Последна радост” на Йордан Йовков

д) „Немили-недраги” на Иван Вазов

40. Диаболичното присъства в творбите на:

а) Елисавета Багряна и Йордан Радичков

б) Атанас Далчев и Светослав Минков

в) Христо Смирненски и Елин Пелин

г) Петко Ю. Тодоров и Пенчо Славейков

д) Пейо Яворов и Йордан Йовков

Автор: Рени Стоичкова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата