Тест за състезанието между журналисти

22 февруари, 2010 13:32 | Бъди грамотен | Няма коментари

Тест за състезанието между журналисти

1.    В кое от изреченията има дума с правописна грешка?
а) Невъзможността да се предадат с помощта на латински букви особеностите на славянския език едва ли ще предизвика възторг у привържениците на идеята да се замени кирилицата с латиница.
б) Учебният материал е обемен и вместо да подтиква към прилагане на творчески методи, потиска желанието за бързо усвояване на преподаденото.
в) Възстаналите тълпи се обявили срещу своите господари, като отхвърлили
угнетяващата ги монархия, а в новообразуваните комуни било необходимо човек да си налага самоограничения.
г) Постоянно изложените на слънчевите лъчи каменни плочи се разширяваха, а през нощта, когато температурите рязко спадаха, се свиваха и по повърхността им се появиха пукнатини.
д) Как влияят на организма резките температурни амплитуди, може да се отчита по нарасналия брой на оплакванията от световъртеж и промяната на установените от нормата граници на кръвното налягане.

2.    В коя от подчертаните думи е допусната грешка?
а) За Павлов беше трудно да реши дали да се обърне за помощ и към двамата (1)  си сина (2), защото вече бе продал и двата (3)  имота (4), а парите бе внесъл в няколко банки(5).

б) Някои (1) от старите му другари (2) долавяха новите тенденции (3)  в
партийната (4) политика, но вече не се надяваха на никакви компенсаций (5) и постове в ръководството.

в) Някакви си трима  служителя (1) предявили иск срещу калифорнийския (2) клон на компанията, който (3) отказвал да им изплати обезщетение от три милиона долара (4) за два случая (5) на проявена  дискриминация.

г) Всичките двеста и петдесет участници (1) в срещата бяха превозени организирано на острова от  пет военни катери (2), като тримата капитани (3) на потопените през войната кораби отдадоха почест на загиналите  трийсет души (4) от трите екипажа (5).

д) Посочените цени на стоките са в левове (1), а не в евро (2) или в долари (3), макар да няма никакви артикули (4), произведени в Европа или САЩ, а само около стотина електроуреди (5) със съмнително качество.

3.    В кое от изреченията има грешка?
а) Пресаташето на холдинга осведоми журналистите за позицията на изпълнителния директор г-жа Мария Иванова, член на Управителния съвет на Съюза на индустриалците.
б) Бившият министър на външните работи Надежда Михайлова даде интервю за вестник „Труд”, в което отговори на въпроси, свързани със задълженията ? като бивш председател на ЕНП.
в) Бившата министърка на културата Елка Константинова сега продължава да работи  като професор в Института по литература.
г) Посланик Леа Коен сега се изявява като писателка на интригуващи романи със сюжети от нашата действителност.
д) Г-н  Петров, Вие сте се срещали с лица от подземния свят и сте поддържали нерегламентирани контакти с тях.

4.    На кой ред няма граматическа грешка?
а) На педагогическия ни съвет директорката Иванова отчете резултатите от учебната работа през първия срок.
б) Председателката на Академичния съвет професор Роза Савова ще открие
заседанието.
в) Служебната министърка Ренета Инджова днес живее повече в Америка, отколкото в България.
г) Комисар Валентина Айвазова е назначена за директор на полицейското управление в родния си град Баня.
д) Посланичката във Вашингтон Елена Поптодорова бе назначена със заповед на министъра на външните работи Соломон Паси.

5.    В кое от изреченията НЕ е допусната грешка?
а) Госпожице, ако сте била небрежна и не сте взели касовата бележка, ние не
отговаряме за Вашата грешка и не можем да сменим блузата!
б) Господине, все още не сте внесли абонаментната такса, но щом сте били
ангажиран служебно, ще платите за просроченото време!
в) Госпожо, моля Ви да потвърдите, че сте били объркани и разстроени, поради което не сте видели червената светлина на светофара, а сте навлязла рязко на
кръстовището!
г) Г-н Михайлов, бил сте болен два дена?
д) Г-жо Пейчева, още не сте разказали впечатленията си от Гърция и не сте ни
показали направените от Вас снимки.

6. На кой от редовете е допусната граматическа грешка?
а) Хайде да си вземеме едно зло куче!
б) Нека да не гледаме какво правят другите в този момент!
в) Когато пожелаваме да имаме колата на съседа, не си даваме ясна сметка какво всъщност искаме.
г) Да се разбираме помежду си и да не вземаме от чуждото!
д) Щом казваме, че е така, би трябвало сами да си вярваме повече!

7. Открийте допуснатата грешка.
а) Вие, господине, никога не сте казвал, че сте били канен на тази    конференция – дори не сте я включили в своята програма.
б) Не виждам смисъл да се търси сметка на незрящите и на тези, които
недовиждат.
в) За да бъде изследван ефектът върху настроението му, пациентът трябвало да  мисли.
г) До финалния кръг ще достигнат първият и вторият отбор от всеки клас.
д) В тези рисунки се отразява представата на децата за тяхното бъдеще.

8. Кои от подчертаните думи НЕ са написани правилно?
а) За целта ща направим справка в Библиотеката (1) на Народното събрание (2) и едва тогава ще отговорим (3) на отправеното запитване от народната представителка (4) Татяна Дончева от парламентарната група на Коалиция за България (5).

б) В инцидента според информацията, разпространена от пресцентъра (1) на МВР (2), в престрелката са участвали две лица (3) – небезизвестния Антон Милтенов /Клюна (4) и неизвестен (5)  придружител.

в) През 80-те години (1) за най-търсения терорист (2) Карлос Чакалът (3) престоят (4) в софийските казина (5) е бил повече от интересно развлечение.

г) Привържениците на „Левски” (1) и ЦСКА (2) всъщност (3) действат по ботевски (4), като еднакво силно и любят, и мразят, но са далече от Ботевите идей (5) за братство и равенство.

д) Групата от около петдесетина войника (1) очакваше (2) под строй да бъде допусната (3)  в читалищния (4) салон за представлението на самодейния (5) театър.

9. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
а) Дворцовата канцелария на хана се състояла най-малко от един висш български сановник, който изготвял текста на надписа и един грък, който го превеждал.
б) Шмит нямал достатъчно пари, за да купи популярните по това време игри  и пъзели, и затова му хрумнало да изобрети сам някаква занимавка.
в) Разочарован Шмит забравил за изобретението си, докато няколко години по-късно, когато бушувала Първата световна война, той решил да стори един добър жест и пратил забравените вече игри до няколко лазарета.
г) Испанският език е широко разпространен в Калифорния, Аризона и Флорида тъй, като в южните щати влиянието на испанската католическа култура е много силно.
д) Не само, че не получи желания пост, а и всички се отдръпнаха от него.

10. Къде е допусната пунктуационна грешка?
а) Всички знаеха това, че той е по-добър от всички в офиса.
б) Обречени на принудително бездействие, Вазовите хъшове страдат.
в) Необмислено беше това да продадем всичките си акции.
г) Вземи си колкото ти трябва.
д) Дали ще пътува, го попитах веднага.

Верни отговори и пояснения
1.    Отговор в) – Правилно е Въстаналите – от въстание – да не се смесва с представката ВЪЗ- , която означава върху.

2.    а) двамата си сина  – бройна форма за лица и затова е правилно – двамата си синове
б) никакви компенсаций – в множествено число няма дума, която да завършва на й
в) трима служителя – бройна форма за лица – трима служители
г) пет военни катери – бройна форма – правилно е пет военни катера
д) стотина електроуреди – бройна форма – стотина електроуреда

3.    в)  министърка – няма женски род – правилно е – министър

4.    г) комисар…..директор – нямат женски род

5.    д) Г-жо,….още не сте разказали ….не сте показали – учтивите форми са за 2 л. мн. ч. и се съгласуват миналите деятелни причастия само по число, а не и по род.

6.    а) вземеме – правилно е вземем – при глаголите, които окончават в
1 л. ед. ч. сег. вр. на гласна – аз да взема, във формата за 1 л. мн. ч. окончават на м

7.    а) Вие, господине,….не сте казвал – учтивата форма – 2л.мн.ч., а миналите деятелни причастия не се съгласуват по род – правилното е – Вие, господине, не сте казвали

8.     а) Библиотеката –  правилното е – библиотеката
б) небезизвестния –  подлог – пълен член –  небезизвестният
в) Карлос Чакалът –   прозвище не се членува –  Карлос Чакала
г) Ботевите идей –  в мн.ч. не може да завършва на й – Ботевите идеи
д) петдесетина войника –  бройна форма за лица – правилното е –       петдесетина войници

9. б) двете запетаи отделят подчинено изречение, което разкъсва главното в сложното съставно изречение.

10. в) Трябва да има запетая след показателното местоимение това, защото се въвежда подчинено определително изречение.

Автор: Рени Стоичкова

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата