Предварителен изпит в УНСС

14 март, 2010 15:05 | Висше образование | Няма коментари

Предварителен изпит в УНСС

В Университета за национално и световно стопанство се проведе предварителен единен приемен изпит по български език и литература, на който се явиха 2439 кандидат-студенти, съобщиха от университета. Оценките ще бъдат обявени утре (понеделник) в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това.
Следващият изпит е по география на България на 21 март. На 28 март е изпитът по история на България.
Крайният срок за подаване на документи за втората предварителна сесия по единен приемен изпит (ЕПИ) е 7 април. Първият изпит ще бъде по математика – на 11 април, следват: по български език и литература – на 18 април, по история на България и по икономика – на 25 април, по география на България – на 2 май.
Всички изпити започват в 9 часа и продължават три астрономически часа.
И през тази година в УНСС се приемат документите само на кандидат-студенти, които отговарят на условието да имат минимален бал от 8 (осем) единици, образуван като сума от оценките им от матурите: по български език и литература и по математика или по български език и литература и по история.
През учебната 2010/2011 година ще бъдат приети 3565 студенти, 150 от които с дистанционна форма на обучение.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата