Тестове по география за 7 клас

31 март, 2010 10:13 | Висше образование, Помагала | Няма коментари

Тестове по география за 7 клас

Академика БГ представя поредицата от нови издания за външно оценяване след 7. Клас на “Булвест 2000? и “Анубис”. Издателствата са сред първите спонсори на Националната кампания “Бъди грамотен”.

География и икономика.
Подготовка за външно оценяване след 7. клас
Тестови задачи

Автори: Румен Пенин и Валентина Стоянова

Настоящият сборник е предназначен да помогне  на учениците при подготовката им за успешно полагане на изпита за външно оценяване по география и икономика в края на 7. клас.
Той включва дванадесет комбинирани теста с избираем отговор и с високо равнище на обобщеност, структурирани по формата на МОМН.  Всеки тест съдържа по 18 тестови задачи, които покриват изучаваното учебно съдържание по този учебен предмет.
Задачите са с разнообразно съдържание, свързано с проверка на знания за географията, икономиката и страните на континентите Азия, Австралия, Океания и Антарктида, както и Индийския и Тихи океан, а именно:
•    задачи за географски обекти, процеси и явления;
•     задачи за местоположението на обекти в пространството и на географската карта;
•    задачи, свързани с откриването и опознаването на континентите и океаните;
•    задачи, свързани с изясняването на основни географски закономерности, природни ресурси на изучените континенти и океани;
•    задачи, свързани с особеностите на населението, селищата и стопанството;
•    задачи, свързани с екологичния, продоволствения и други проблеми, засягащи цялото човечество.

Като използват предложените тестови задачи, учителите ще могат да установят постиженията на учениците по изучаваните теми и да въздействат своевременно с цел постигане на очакваните резултати в учебната програма.
В края са дадени верните отговори на тестовите задачи, което прави помагалото подходящо  и за самоподготовка и самооценка на учениците.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата