Тестове по математика за 7 клас

29 март, 2010 19:27 | Висше образование, Помагала | Няма коментари

Тестове по математика за 7 клас

Академика БГ представя поредицата от нови издания за външно оценяване след 7. Клас на „Булвест 2000“ и „Анубис“. Издателствата са сред първите спонсори на Националната кампания „Бъди грамотен“.

Математика.
Подготовка за външно оценяване за 7. клас
Тестови задачи

Автори: Пенка Нинкова и Таня Стоева

Настоящата книга има за цел да подпомогне успешната подготовка на учениците както за външното оценяване, така и за приемния изпит по математика по математика в края на 7. клас.

Книгата предлага:
• тренировъчни задачи за първи и втори модул, разработени по разделите на учебната програма по математика за 7. клас и съобразени с учебното съдържание и оценяваните компетенции (знания, умения и отношения), включени в Учебно-изпитната програма за приемане на ученици след завършен 7. клас за учебната 2010/2011 година, публикувана в сайта на МОМН;
• седем тренировъчни теми в края на всеки раздел, последните три от които са разработени във формата на приемния изпит след седми клас;
• девет примерни теста, предназначени за финалния етап на подготовката на учениците. Тестовете са разработени в два модула и са съобразени с формата, съдържанието и оценяваните компетенции, определени в Учебно-изпитната програма. В първия модул са включени 25 задачи с четири възможности за отговор. Вторият модул съдържа 3 задачи, изискващи кратък отговор (числов, символен или словесен), и 2 задачи, на които трябва да се напише аргументирано решение;
• отговори, упътвания и решения с обучаващ характер. За някои от задачите са предложени рационални начини за решаването им. Демонстрирани са и някои специфични подходи за достигане до отговора на тестовите задачи. Предложени са критерии за оценяване (по точки) на последните две задачи от втория модул, чието решение трябва да бъде аргументирано и подробно описано от учениците.

Книгата е предназначена за:
• учениците
– за текущата им подготовка;
– за изграждане на техника, бързина и умения за решаване на тестови задачи;
– за изграждане на умения за аргументирано излагане на решението на задача;
–  за подготовка за външно оценяване и приемен изпит след седми клас.
• учителите
– за проверка и оценка на текущата подготовка и изходното ниво на учениците;
– при подбора на интересни и разнообразни въпроси и задачи за всеки етап от урочната работа.
• родителите – за упражняване на контрол на нивото на знанията и уменията на децата си и възможност за своевременно попълване на пропуските им.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата