Тестове по физика за 7 клас

31 март, 2010 10:09 | Висше образование, Помагала | Няма коментари

Тестове по физика за 7 клас

Академика БГ представя поредицата от нови издания за външно оценяване след 7. Клас на “Булвест 2000? и “Анубис”. Издателствата са сред първите спонсори на Националната кампания “Бъди грамотен”.

Сборник от задачи и тестове по физика и астрономия за 7. клас

Автор: Максим Максимов
•    Настоящият сборник включва задачи върху цялото учебно съдържание по физика и астрономия за 7. клас – Електричество и магнетизъм;  Светлина и звук;  От атома до Космоса.
•    Задачите са групирани в обобщени теми, които са представени в същата последователност, както в учебната програма и в учебниците за този клас.
•    Всяка обобщена тема започва с рубриката „Най-важното“, в която в синтезиран вид са представени най-значими  факти, понятия, величини и физични закономерности, които активно ще се използват при решаването на задачите.
•    Следват подробно решени задачи (примери), чиято цел е да запознаят учениците с разнообразни подходи и алгоритми за решаване на физични задачи. Едновременно с това чрез решените примери се доизясняват и обясняват важни елементи от учебното съдържание.
•    Обобщените теми завършват със задачи за самостоятелна работа на учениците.
•    В сборника са представени и 18 теста със задачи с избор на отговор. Петнадесет от тях са върху всяка от трите части на учебното съдържание за 7. клас , а  три теста са предвидени за годишен преговор и непосредствена подготовка за външно оценяване.
•    След всеки един от разделите в рубриката „Допълнителни задачи“ са предложени  и задачи с повишена трудност, изискващи по-комплексно прилагане на изучените физични закономерности или повече пресмятания.
•    В края на сборника са включени отговори или пълни решения на задачите  със свободен отговор, както и решения, указания или коментари за част от задачите с избираем отговор. Отделно е даден и ключ на верните отговори на всички тестови задачи. Това дава възможност за пълноценна самостоятелна работа и текуща самоподготовка на учениците през цялата учебна година.
Сборникът е полезно помагало и при подготовката за външно оценяване на резултатите на седмокласниците от обучението по физика и астрономия.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата