И в Унгария наши деца пишат и четат на родна реч

17 август, 2010 09:00 | Висше образование, Средно образование | Няма коментари

И в Унгария наши деца пишат и четат на родна реч
Българо-унгарското сътрудничество в сферата на образованието, културата и науката се простира както в средните училища, така и в университетите.
Във висшите учебни заведения в Будапеща и Сегет има специалност “Българска филология”. У нас в Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“  функционират лекторати по унгарски език. Между академиите на науките и просветните министерства на двете страни съществува добро сътрудничество и съвместни дейности по над 50 проекта.
Като пример за успешната образователно-културна дейност и добрата политическа воля между двете страни е създаването на българо-унгарското средно езиково училище “Христо Ботев”. В продължение на 85 години българското училище в Будапеща обучава на роден език наши деца, които живеят със семействата си в Унгария. Утвърждава се като най-старото действащо чуждоезиково училище в унгарската столица от 1992г. Издръжката му се поема и от двете държави. В първите години от откриването му, поддръжката му се е осъществявала от общността, която е събирала дарения за цялостна издръжка на деца. След войните положението се подобрява и тогавашното българско министерство на образованието поема грижата за школото. Обособяват се още детска градина и гимназиален курс. Държавата ни, съвместно с Унгария, продължава да изпраща учители, поддържа сградата и осигурява стипендии на българските ученици зад граница. Въведеното 12-годишно обучение завършва с полагане на зрелостни изпити. Съобразено е с изискванията на двете страни за приключване на средното образование.
След успешно преминал обучителен период  децата получават диплома, която е валидна и в двете държави.
Материалната база на училището днес е много добра. Снабдена е с отлично оборудвани кабинети – езикови и компютърни както и с модерен спортен салон. Несъмнено най-съществено е обучението по чужд език, което се провежда от висококвалифицирани преподаватели. Двете страни насърчават обмена на студенти, стипендианти и преподаватели. Сътрудничеството между учените също е отлична предпоставка за по-добро развитие на образованието.
Въпреки задоволителните условия обаче напоследък се наблюдава отдръпване на българското общество от училището. Основният мотив според някои е, че родителите са притеснени за бъдещето на децата си, поради слабата интеграция в унгарското общество.
“Христо Ботев” не е единственото школо в унгарската столица. Преди 5 години бе регистрирано официално и Българско училище за роден език, в което децата изучават народознание и говорят родна реч в класове, сформирани според възрастта и езиковото ниво на децата. В началото българското просветно министерство гледаше подозрително на новосъздалата се институция. Нейното успешно съществуване обаче е сигурно, тъй като тя вече има официален статут и това осигурява дългосрочното й финансиране. Обучението в училището е изработено по специална програма и се извършва на 4 нива – 4-ти, 6-и, 8-и и 12-и клас. Гимназистите могат да положат матура по български език, а получената оценка фигурира върху унгарската им диплома. Броят часове е ограничен, но българската общност спомага за усвояването на родния език. На учениците е осигурена необходима езикова среда – те взимат участие в танцови състави, уроци по българска музика и фолклорно пеене. Деца и родители посещават часовете дори в почивните дни и то напълно доброволно. За една по-успешна интеграция на децата ни в чужбина, усилията на българите в Унгария да съхранят майчиния си език трябва да са добре организирани и да се поддържа сътрудничеството между двете страни.
Михаела Иванова

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата