Магистратура по космически изследвания предлагат в СУ

3 август, 2010 08:49 | Висше образование | Няма коментари

Магистратура по космически изследвания предлагат в СУ

Предстои кампания по набиране на кандидати за магистърската програма „Космически изследвания” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя е със специализиращ характер и е предназначена за онези, които имат образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по “физика”, “инженерна физикa”, “астрофизика, метеорология и геофизика”. За магистърската програма могат да кандидатстват и желаещи с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър в направленията “природни науки”, “математика” или подходящи инженерни специалности.

Продължителността на програмата е три семестъра. Последният семестър е предвиден изцяло за писане на магистърска теза. Има възможност както за редовно, така и за задочно обучение.

Документи за записване ще се приемат от 1 до 9 септември 2010 година в канцеларията на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. Джеймс Баучер 5, ст. А409 или А 411.

Приемният изпит (за държавна поръчка) ще се проведе на 10 септември 2010 година и ще съдържа 15 въпроса. Примерен тест може да бъде набавен от ксерокса на партера на сграда А на Физическия факултет.

Десислава Пътева

Изображение: news.bg

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата