Проф. Пламен Легкоступ: Държим на качественото обучение

1 септември, 2010 12:51 | Висше образование, Гост | Няма коментари

Проф. Пламен Легкоступ: Държим на качественото обучение

Проф. дпн Пламен Легкоступ е ректор на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Роден на 04 април 1959 г. в гр. Велико Търново. Завършил е ВТУ, факултет “Изобразителни изкуства” . От 1991 г. е член на Академичния съвет на същия университет, последователно е зам.–декан  и декан /два мандата/ на Педагогическия факултет. От 2001 до 2003 ръкодови катедра “ Историческо и практическо богословие” в Православния богословски факултет.  От 17 май 2007 г. е ректор на ВТУ. Чел е лекции в Университет Монс-Ено, гр. Монс, Белгия; Университет на Гранада, гр. Гранада, Испания; Университет на Лийдс, Лийдс, Англия.

– Г-н Легкоступ, кое е най-голямото предимство на ВТУ пред останалите университети?
– Едно от предимствата на Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий” е разположението на университета в градската среда. Наред с това има свой обособен кампус, като най-престижните университети в света.
Университетът е с големи традиции в България, първият по време държавен университет извън столицата. Ако тръгнем да търсим корените му през далечната 1371 година, когато тук е основана Търновската книжовна и художествена школа, можем да го причислим към един от най-ранните университети в Европа.

Имаме и много добра материална база, която се стремим постоянно да подобряваме.Централната университетска библиотека и 8-те филиални библиотеки разполагат с близо 500 000 тома научна, справочна и учебна литература на български и чужди езици; имаме 16 чуждестранни културно-информационни центрове, спортна зала с басейн олимпийски размери и уникална стена за алпинизъм, студентски стол и общежития.

Предимство е, че успешно съчетаваме традициите и същевременно се ръководим от най-съвременните тенденции във висшето и университетско образование. Великотърновският университет има Център за образователни технологии, който предлага дистанционно обучение; Център за квалификация – тук се предлага допълнителна професионална квалификация, преквалификация и специализация; Кариерен център, които осигурява различни стажове, организира борси и срещи с потенциални работодатели.

– Кои са най-предпочитаните специалности от кандидат-студентите тази година?

– Великотърновският университет е университет от класически тип и предлага над 65 специалности в своите 8 факултета – юридически, исторически, филологически, педагогически, стопански, философски, православен и факултета по изобразително изкуство. Атрактивните специалности, според мен са тези, които са най-желани от кандидат-студентите и които имат след това най-добра реализация. Това са Право, Маркетинг, Финанси, Психология, Публична администрация, Приложна лингвистика – Английски и втори чужд език, Международни икономически отношения, Предприемачество в социалната сфера, Културен туризъм.
Завършилите Факултета по изобразително изкуство също имат много добра реализация . Специалността Църковни изкуства е уникална не само за България, но и за Балканите.
Интересни и предпочитани са специалностите Психология,  Балканистика, Славянска филология, както и Графичен дизайн и визуални комуникации.

– Мотото на тазгодишната кандидатстудентска кампания е „Трудно е, но си заслужава”. Къде виждате трудностите и кое ви дава увереност, че качеството на висшето образование наистина е на ниво?
– Във Великотърновския университет е трудно, защото наистина държим на качествено обучение. За да се постигне това са необходими много усилия и от страна на преподавателите, и от страна на самите студенти. А си заслужава, защото нашите възпитаници успешно се реализират и в страната, и в чужбина, предпочитани са от работодателите във всички сфери на обществения, икономически и културен живот. Трудностите са по-скоро от обективен характер – ние сме в условията на икономическа криза. Може би това състояние на икономиката е шанс за нас, защото най-добрата инвестиция по време на криза е във висшето образование.
Българското висше образование не е лошо, дори е доста добро. Проблемът е, че  постоянно го „реформираме” и все повече го объркваме.

Въпреки всички наши усилия за какво качество на висшето ни образование говорим, след като издръжката на един студент е 2/3 от издръжката на един ученик, а заплатата на един асистент е със 100 лева по-малка от тази на един редник в армията?

– Каква е позицията на ВТУ спрямо орязания бюджет за образование и наука? Ще подкрепите ли БАН в протестните действия, които планират есента?
– Стремим се да се отнасяме с разбиране към проблемите на държавата. Не ни е лесно, но на този етап не смятаме да „излизаме на улицата”. Ръководството се насочи към разкриване на вътрешни резерви, а именно чрез прецизиране на видовете разходи и оптимизирането на всеки вид основен разход, елемент на издръжката. Това се осъществява и чрез усъвършенстване на изградената система за прозрачност и контрол върху дейността.
Колкото до БАН – нещата са доста сложни. Просто държавата в лицето на парламента и изпълнителната власт трябва да приеме с консенсус своите приоритети. Трябва да се определи националната политика в просветата и висшето образование. Иначе ще режем от финансирането, без да сме създали условия за самофинансиране и накрая ще стане, както с магарето на Настрадин Ходжа. Тъкмо се научило да не яде и взело, че умряло.

– Ще се наложат ли съкращения на преподаватели и административен персонал в резултат от намалелите средства?
– Още в началото на нашия управленски мандат започнахме да оптимизирахме разходите и икономиите пренасочихме там, където е нужно. Наложи се и в началото на миналото лято да разработим програма, която допълваме и прилагаме с единствената цел да осигурим нормален учебен процес и нормални условия за работа на студенти и преподаватели. Разбира се има и непопулярни мерки, но за да има пари за заплати, за стипендии, за отопление и други задължителни разходи, те трябваше да бъдат направени, колкото и да са тежки – намалихме броя на заместник-ректорите от 5 на 3, зам.-деканите също са редуцирани, оптимизира се броят и на администрацията, както и разходите за охрана и почистване, с 13 % е намалено доплащането за управленска длъжност.
В бюджета на ВТУ за 2010 държавната субсидия беше 54.31%, а останалото е от собствени средства. Тези 54.31%, които държавата ни дава са разделени по пера, както следва: 6.9%-за  стипендии, 1.57% – за научно израстване, 1.17% – капиталови разходи. Останалите 44.67% са недостатъчни да покрият само  фонд работна заплата, който заедно с осигуровките е 56.8% от бюджета. Дотук въобще не сме говорили за отопление, осветление, вода и прочие „битовизми”. Впоследствие тази субсидия беше намалена на два пъти с по 10%.
Търсим възможности да компенсираме намаления бюджет със собствени приходи, за да можем да излезем от кризата. Но в бъдещото законодателство трябва да бъдат решени сериозни проблеми. Този, свързан с дисбаланса, който съществува между издръжката на един студент и на един ученик. Не е логично базовата издръжка на студентите да бъде с 1/3 по-ниска от тази на учениците. Трябва да бъде точно обратното. Трябва да се промени методиката за определяне на субсидията и. н.
Основната тежест в бюджета на университета е фонд работна заплата и то на преподавателите. Никой ректор не може да намали заплатите без съгласието на синдикатите, нито да съкрати преподаватели по простата причина, че трябва да им плати по 12 месечни заплати. А пари няма.

– Каква част от студентите ще могат да вземат стипендии тази учебна година?
– На студентите в университета се предлагат доста стипендии, но средствата за тях са намалени. Според критериите на ВТУ право на стипендия имат всички студенти с успех 6.00, с доход до 600 лв. на член от семейството, а студентите с успех от 5.99 до 5.50 и с доход до 430 лв. на член от семейството и тези с успех от 5.49 до 4.00, с доход до 330 лв. на член от семейството се класират по факултети в низходящ ред до изчерпване на средствата за стипендии от квотата на факултета. Квотата се определя в зависимост от броя на студентите във факултета.
В бюджета са предвидени 1 363 490 лв. за стипендии. След актуализацията сумата е 1 090 792 лв. Изразходените до месец юли средства са 839 128 лв.

–  Кои са новостите в развитието на ВТУ като висше учебно заведение?

– От месец юли 2009 г. системата за управление на качеството на обучение, която успешно функционира съгласно изискванията на международните стандарти по управление на качеството ISO 9001:2000 е сертифицирана по ISO 9001:2008, а от април 2010 е ресертифицирана също в съответствие с международен стандарт EN ISO 9001:2008.
Така съществуващата и функционираща Система за управление на качеството  ще продължи да работи и в бъдеще. Наша основна цел ще бъде търсенето на все по-ефикасни и ефективни методи и средства за подобряване качеството и конкурентноспособността на предлаганото от Великотърновския университет  обучение.

– По какъв начин си сътрудничите с местния бизнес с оглед по-успешната ориентация и реализация на Вашите кадри?

-В началото на 2008 г . бе осъществен проект между ВТУ и белгийската фирма ЮРОКОР и открит първият в България университетски колцентър. В момента в колцентъра работят над 80 наши студенти, владеещи на необходимото ниво чужди езици. Така те придобиват опит в международната комуникация, повишават езиковата си квалификация и се адаптират към европейския пазар на труда. Предстои разширяване на дейността на колцентъра.
В резултат на сътрудничеството с ВТУ във В. Търново официално бе открит и първият извънстоличен офис на Дейта Процесинг, в който работят предимно студенти от Филологическия факултет. Изгражда се Център за практически обучения и дейности.
– Как подобрявате квалификацията и нивото на вашите преподаватели?
– Един от начините е, като работим по проекта на МОМН “Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, като наши преподаватели посещаваха курс по английски език. Чуждоезиковата подготовка на преподавателите се повишава и чрез интензивни езикови курсове по програма “Еразъм”.
Включването в различните европейски програми и установяването на контакти от страна на нашия университет с европейски университети е особено важен аспект от усъвършенстването на преподавателите. Осъществява се обмен на студенти и преподаватели, провеждане на конференции и уъркшопове.

Интервю на Десислава Пътева
Снимка: Личен архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата