Ректорът на УНСС иска обсъждане на рейтинговата система

30 септември, 2010 17:02 | Висше образование | Няма коментари

Ректорът на УНСС иска обсъждане на рейтинговата система
Преди да се пусне в действие рейтинговата система, която оценява университетите, тя да бъде внесена за обсъждане в Съвета на ректорите, тъй като субективният фактор при оценката, която се прави в момента, е доста висок. За това призова в ефира на Дарик ректорът на УНСС и председател на Съвета на ректорите проф. Борислав Борисов. Той даде пример с анкетьорите, които са посетили УНСС, и са донесли 15 анкетни карти при положение, че там учат 20 хиляди студенти.
Идеята е чрез тази оценка университетите с по-висок рейтинг – т.е. онези, които произвеждат студенти с добра реализация на пазара на труда, да получават повече средства и стимули.
Ето какво каза проф. Борисов за рейтингите и за това какво се случва с реформата във висшето образование:
„Горещо бих помолил инициаторите на рейтинговата система, преди да я поснат в действие, да я внесат в Съвета на ректорите и да се обсъди и чуе – защо трябва в основата да е системата от критерии на агенцията по оценяване и акредитация. Тежестта на субективния фактор е 30%. Това е изключително висока тежест, която създава възможност за манипулативност на рейтинговата система. Рейтинговата система може да бъде манипулирана в министерството в зависимост от това този университет или този ректор харесва ли ми или не ми харесва. Рейтинговата система ще води до различно финансиране. Университетите са се увеличили на 52-53 при три пъти намаляване на кадровия състав на университетските преподаватели. Мисля, че броят на местата във висшите училища е с около 7000 повече от броя на завършващите гимназия. Практически всеки завършил гимназия може да стане студент, стига да си направи труда да си занесе дипломата в съответния университет. Какво печели обществото от едни бъдещи висшисти, чийто знания са на равнище 3? Вас могат ли да ви лекуват за 3 или да ви построят една сграда за 3?“.
Съветът на ректорите участва активно в подготовката на новия Закон за висшето образование, от който образователният министър Сергей Игнатов се отказа преди дни и обяви, че няма да бъде внасян за разглеждане. „На ректорите не беше предоставена Глава „Държавна политика“ в този проект – не може ние сами да си измисляме каква трябва да е решителната промяна в политиката на държавата в тази сфера“, коментира Борислав Борисов. И допълни, че държавата първо трябва да си изясни какво иска от висшето образование. Като един от начините да се повиши качеството на обучение проф. Борисов предлага да се запази субсидията на университетите, но да се намали броят на студентите.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата