Пловдивският университет събира полонисти от 5 държави

6 октомври, 2010 10:20 | Висше образование, Наука | Няма коментари

Пловдивският университет събира полонисти от 5 държави
12 университета и научни институции от 5 държави ще участват на 7 и 8 октомври в 11-ия Полско-български колоквиум на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Това съобщиха от Катедра „Славянска филология” във висшето училище.
Тази година научната среща съвпада и с 20-годишнината от откриването на специалността „Полонистика”. Колоквиума тържествено ще открият утре, 7 октомври, от 10,00 ч. в Заседателната зала на университета зам.-ректорът доц. Запрян Козлуджов и Анна Пахла, директор на Полския културен център у нас.
Надсловът на форума е „Езикът на културата. Културата на езика – Фредерик Шопен: 200 години от рождението му”, обасниха от висшето училище. Това е и причината докладите и научните изследвания през двата дни да акцентират върху явления от настоящето, които рефлектират върху изказа, културната антропология и литературата на всеки един от славянските езици.
„Граматика на заглавията – наблюдения върху съвременната преса”, „Основните стереотипни черти на поляка в българските представи”, „Предизборният език на България и Полша – между агитацията и манипулацията” и „Езикът на рекламата като израз на съвременната култура” са само част от заглавията на темите, които ще представят учени от България, Полша, Словакия, Сърбия и Словения.
От българска страна присъстват преподаватели и магистри филолози от ПУ „Паисий Хилендарски”, СУ „Климент Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Полските гости на форума са от Вроцлавския университет, Университета „Адам Мицкевич” в Познан, Институтите за славянски филологии към Ягелонския и Познанския университети. От Словения пристигат представители на Техническо-хуманитарната академия в Биелско-Бяла, Люблянски университет и Философския факултет на Университета „Коменски”. Сръбските участници са от Института за сръбски език – САНУ в Белград и от Учителския факултет във Врана, потвърдиха организаторите.
Провеждането на колоквиума на практика съвпада с първите учебни дни в Пловдивския университет. Това е добра възможност за студентите от „Славянска филология” да се срещнат с носители на изучаваните от тях езици – полски, чешки, сръбски или хърватски, коментираха преподавателите от катедрата. В рамките на 11-ото издания на научния форум ще бъдат дискутирани езиковедски и литературоведски проблеми, съвпадения, превод, както и съвременния развой на славянските езици и литератури като цяло.
ПРОФИЛ НА СПЕЦИАЛНОСТТА „ПОЛОНИСТИКА”
Специалността „Полонистика” е университетска магистърска специалност. Учебният план на „Славянска филология с полски език” се реализира в продължение на десет семестъра (5 години). След като завършат семестриално, абсолвентите полагат държавни изпити по български език и литература и по полски език и защитават магистърска теза. Тя включва дипломна работа по избрана от тях тема в областта на езикознанието, литературознанието или културната антропология. Обучението включва интензивен курс по полски език, изучава се историята на полската литература, получават се задълбочени знания за  културата и историята на Полша. Застъпени са и други славистични дисциплини, които дават на студентите широк спектър от познания и активни комуникативни умения. Магистърската програма включва и кратък курс по един от останалите славянски езици – руски, чешки, сръбски и хърватски, словенски и беларуски.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата