Христо Белоев: Протести не решават проблеми

11 ноември, 2010 10:24 | Гост | Няма коментари

Христо Белоев: Протести не решават проблеми

Христо Белоев е ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”. За Академика БГ той даде специално интервю във връзка с кадрите, които университетът подготвя за пазара, финансовото положение на висшето образование в момента и рейтинговата система на Министерството на образованието.

– Професор Белоев, коя е най-предпочитаната специалност във Вашия университет от студентите и защо според Вас?

– Трудно бих откроил най-предпочитаната специалност. Засилен е интересът към хуманитарните, икономическите и управленски специалности. След период на затишие в последните години отново се забелязва и търсене на инженерни специалности. В родителите и средношколците има предварителни нагласи за точно определени специалности, а за тях може след завършване да нямя достатъчно работни места.

– От какви кадри има нужда българският пазар в момента?

– Има засилен интерес от бизнеса към инженерните кадри. Но по-точно може да отговорят браншовите организации, бизнеса и публичните институции. Русенският университет поддържа тясно сътрудничество с тези организации и имаме точна и ясна оценка за необходимостта от съответни кадри в нашия регион. Вече втора поредна година провеждаме месец на работодателите, в който ежедневно се провеждат различни срещи, дискусии, презентации. В последните три години имаме разкрити шест нови специалности.

– Има ли отлив на студенти към столицата за сметка на университетите в другите градове?

– Като регионален университет ние изпълняваме важна социална функция – достъпност на висшето образование за младежите от нашия регион. Разширеният брой специалности покриват много от интересите на младите хора и те предпочитат да се обучават в Русенския университет, който е по-близо до родните им места. Както в предходните, така и за тази учебна година ние запълнихме всички обявени места по държавна поръчка.

– Какво е мнението Ви за новата рейтингова система на висшите училища на МОМН?

– Рейтингът по професионални направления дава възможност да се сравнят университетите в конкретни области на науката. По този начин той е по-обективен отколкото подреждане на университетите по други неясни критерии, както бе правено досега. Дава се възможност да се съпостави даден университет спрямо останалите по всеки един от индикаторите.

– Обективна ли е според Вас и може ли да бъде считана като последна инстанция за определяне на престиж на университетите? Как ще коментирате последните места на Русенския университет в някои от направленията?

– Първите правени анализи, които не са окончателни, показват доста несъответствия в данните за Русенския университет по отделните 51 индикатора. Например в определени професионални направления, в които имаме водеща роля в международни и национални проекти, ние имаме нула точки. Силно подценена е и научно-изследователската дейност. Не е ясно по какъв начин са получени данните по отделните индикатори.

Специалността „Право“ е доста коментирана напоследък. От девет университета ние заемаме шеста позиция. Цитираха ни, че сме с най-висок процент на безработни, но отново не е ясно как е изчислен този процент и отчита ли випускниците, работещи в чужбина.

В дадено професионално направление може да има няколко специалности. Например в „Общо инженерство” имаме пет много различни една от друга специалности: „Промишлен дизайн“, „Аграрно инженерство“, „Екология и техника за опазване на околната среда“, „Индустриален мениджмънт“, „Индустриално инженерство“. Ако кандидат-студент желае да се информира примерно за специалността „Промишлен дизайн“ едва ли ще се ориентира за нея от данните за професионалното направление. Няма да може и да я сравни за различните университети, тъй като няма такива данни в системата.

Рейтинговата система има голям потенциал, но трябва да се прецизират индикаторите, подаването на данните по отделните групи индикатори, отговорните длъжностни лица за това, какго и контрола на данните и обратната връзка.

– Как ще разпределите орязания бюджет за 2011 година? В коя сфера очаквате да имате финансови затруднения?

– Субсидията на университета беше намалена с 20%, това са около 3 милиона лева. Бюджетът на университета, освен от субсидията, се формира и от собствени приходи. Академичният съвет прие през юни 2010 г. “Програма за ограничаване на разходите и увеличаване на приходите”, която съдържа над 40 точки, а по някои от тях се разработиха допълнителни задачи. Това ни помогна да успеем да покрием разходите си до края на годината. Разбира се сме свили разходите само до издръжка на учебен процес и изплащане на заплатите и студентските стипендии.

Разчитаме на подкрепата на бизнеса, на централната и местната власт, на контактите с научните институти и университети. Така сме разчели бюджета си, че да нямаме затруднения до края на годината.

– От какви реформи има нужда българската образователна система?

Виждам бъдещето на университетите в по-нанатъшната модернизация, чрез осигуряване на качество. Това означава учебни планове и програми със съвременно значение, обвързани с бизнеса, гъвкави форми на обучение, мобилност, добро управление; стратегически партньорства с бизнеса; провеждане на съвременни научни изследвания и иновации, повишаване на собствените приходи, съвременна материална база, работа по проекти.

Випускникът на университетите трябва да не получава само диплома за висше образование, а тя да е подплатена със знания и той да е предпочетен от бизнеса.

– Редица учени и интелектуалци поискаха оставката на министъра на образованието. Мислите ли, че към тях ще се присъединят и висшите училища и в частност Русенският университет?

– Протести и оставки няма да разрешат тежките проблеми. Двадесет години в науката и висшето образование не са правени реформи или имаше частични промени, които не бяха достатъчно ефективни. Министър Сергей Игнатов има нелеката задача да направи тези реформи. От всички нас зависи какви ще бъдат те и ще донесат ли очаквания резултат. По добре е да се обединим в интересите на българската наука и образование.

Въпросите зададе Десислава Недялкова
Снимка: личен архив

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата