Василка Йончева: Рейтингът не отразява реалността

31 декември, 2010 23:50 | Гост | Няма коментари

Василка Йончева: Рейтингът не отразява реалността

Доцент Василка Йончева е ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство от град Пловдив. Тя даде специално интервю за Академика БГ.

– Доцент Йончева, коя специалност в Академията е най-предпочитана от кандидат-студенти? Защо според Вас?

– Най-предпочитана от кандидат-студентите е бакалавърската специалност „Графичен дизайн и фотография“. Общо през миналата вече кампания имаше завишен интерес към специалностите от областта на изобразителните изкуства, нормален към хореографските и по-малък към тези от областта на музиката.

– Каква реализация намират завършилите студенти?

– Най-голяма реализация намират завършилите магистърска степен в различни специалности, например „Тонрежисура“, „Медийно музикално редакторство“, Артмениджмънт“ – над 90%.Най-трудно е на този етап за завършилите „Педагогика на обучението по изобразителното изкуство“ и „Изпълнителско изкуство – класически инструменти“ в бакалавърска степен.

– Каква е материалната база, която предлагате на възпитаниците си?

-Разполагаме с 8 сгради, седем от които са в архитектурния резерват „Старинен Пловдив“. Нямаме собствени общежития и спортна база, но ползваме от общия фонд в Пловдив.

– Какво в мнението ви за рейтингова система на висшите училища на Министерството на образованието, младежта и науката?

– Рейтинговата система е необходима, но процедурата по провеждането й мина някак покрай самите висши училища; много голям е дялът на субективните критерии, а например обстойното обследване, което прави НАОА е с малка тежест; не приемаме началните заплати на завършилите студенти като мерило за работата на Университетите и много други. В този смисъл рейтингът не отразява реалността.

– В коя област АМТИИ е първенец?

– АМТИИ стои добре в така публикувания рейтинг (на второ място след НБУ или НМА) и никъде не е на последните места.

– Ощетена ли е Академията от системата? В кои направления?

– Не се отчита реално реализацията на нашите студенти – част от тях са на свободна практика и работят, други излизат в чужбина и там реализацията им по специалността е много успешна. Не се отчита научната продукция на преподаватели и студенти, а при нас тя не е малка.

– Ще имате ли финансова стабилност за календарната 2011 година?

– Календарната 2010 година завършваме без задължения към никого и без да сме получили финансова помощ от никого. За 2011 година гласуваният за нас бюджет е по-голям, в сравнение получения в предишната и се надяваме, че няма да ни отнемат от него.

– Имате ли наложени някакви съкращения? В коя сфера?

– Не се наложиха съкращения, стипендиите се изплащат редовно.

– От какво има нужда в момента АМТИИ?

– В момента и в бъдеще АМТИИ ще има нужда от по-големи средства за капитални ремонти, тъй като старият сграден фонд изисква скъпо струващо поддържане.

въпросите зададе Десислава Недялкова

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата