8000 тома българска литература в чужбина

30 декември, 2010 14:50 | Средно образование | Няма коментари

8000 тома българска литература в чужбина

Близо 8 000 тома българска литература са предоставени от МОМН за образователни цели на българските общности, живеещи в Молдова, Украйна, Сърбия, Казахстан, Австрия и Гърция през 2010 г.
Министерството на образованието, младежта и науката осигури едномесечни курсове за обучение и квалификация на 1145 наши сънародници от Украйна, Молдова, Сърбия и Румъния, сред които: 600 преподаватели, 245 студенти и 300 ученици.

През 2010 година 215 ученици и студенти от българска народност, живеещи в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Македония получиха възможност за летен отдих в България. Така през изтичащата вече година МОМН успя да организира и финансира желани и разнообразни дейности в подкрепа на българите, живеещи в чужбина, които значително надхвърлят извършваното в предходни години.

Освен тези дейности, през 2010 г. за Националната програма „Роден език и култура зад граница” бяха осигурени 2 400 000 лв. Одобрени за финансиране са 108 проекта (от над 20 държави) – два пъти повече от 2009 г., (когато са финансирани само 51 проекта). Чрез програмата се осигуряват средства за училища, които разпространяват българския език, бит и култура в чужбина. Подпомага се обучението по български език и литература. Финансират се дейности, свързани със закупуване на учебници и учебни помагала по български език и литература, българска история и география, с възнаграждения на преподавателите по български език, литература, история и география. Средства се насочват и за наем на помещения за провеждане на обучението, за осигуряване на народни носии и за фолклорни музикални инструменти.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата