Лъчезар Димитров: Всички студенти ще получат стипендии

5 януари, 2011 20:19 | Гост | Няма коментари

Лъчезар Димитров: Всички студенти ще получат стипендии

Професор Лъчезар Димитров е рекор на Националната спортна академия „Васил Левски”. За Академика БГ той даде специално интервю.

– Професор Димитров, кои са най-предпочитаните специалности от кандидат-студентите тази година?

– Най-предпочитаните специалности за учебната 2010 – 2011 година са „Спортен мениджмънт”, „Спортна анимация”, „Спорт – футбол”, „Физическо възпитание” и „Кинезитерапия”. Общият брой кандидат-студенти е 1 153 човека. Приети медалисти от Световни и Европейски първенства са 21 в редовно обучение и 8 в задочно.

– Каква е позицията на ВУ спрямо орязания бюджет за образование и наука?

– Академичното ръководство предприема някои мерки, с които да търси начини да компенсира близо 30% -то намаление на държавната субсидия. Търсят се различни форми, чрез които със собствени средства да се подпомогне финансовото състояние на Академията под формата на платено обучение за магистри, обучение на чуждестранни студенти и докторанти, увеличаване учебната заетост на преподавателите, повече от две години не са увеличавани заплатите в НСА, отдаване под наем на спортни съоръжения и др.

– Каква част от студентите ще могат да вземат стипендии тази учебна година?

– Все още се подават документи за стипендии за тази учебна година. През миналата учебна година всички студенти, които отговарят на изискванията на Наредбата и вътрешните правила са получили стипендии. Предполагаме, че и през тази година всички правоимащи студенти ще получат стипендии.

– Следите ли развитието на завършилите студенти? Къде успяват да се реализират?

– Редица специалисти, подготвени от нас, работят като треньори, мениджъри, методисти, учители, кинезитерапевти, инструктори, аниматори и служители в следните звена на реализация: спортни клубове, общини, фитнес центрове, училища, спортни федерации и асоциации, структури на МФВС, в системата на МВР и МО, хотелски СПА-центрове, в охранителния бизнес, управители на собствени фирми, спортни клубове, школи, като спортни журналисти и др.

– Как подобряване квалификацията на вашите преподаватели?

– Постигнатите равнища на квалификация на всеки преподавател се отчитат чрез ежегодно атестиране, като всяко по-значително квалификационно достижение се насърчава, включително и финансово. Какви квалификационни възможности предоставя академията за допълнителна квалификация на преподавателите? – Отварянето на академичните дейности към европейското, а и към извъневропейското образователно пространство, е част от институционалната ни стратегия. Ето защо ние определяме като приоритет участието на наши преподаватели в международни образователни и научни форуми. При разглеждане на предложения за различни международни дейности от страна на академичния състав поставяме специален акцент върху участия на преподаватели в семинари, конференции и обучения в чужбина и мога да кажа ,че досега сме успявали да отговорим положително на всички такива възможности. За миналата година например в командировки с цел повишаване на квалификацията са участвали 78 преподаватели и изследователи от НСА. Възможностите за обмен на преподаватели по програма „Еразъм” също е една отлична възможност за повишаване на квалификацията на преподавателите – годишно около петима преподаватели на академията реализират свои курсове в партньорски европейски институции. Този, който познава високите изисквания на програма „Еразъм” за осъществяване на академична дейност в чуждестранен университет, ще оцени сериозното въздействие на този обмен върху квалификацията на участниците по отношение на директното възприемане на европейски академичен опит в академията. За да подпомогнем преподавателите си за възможно най-пълноценна професионална интернационализация ние осигуряваме чрез вътрешните си ресурси постоянни курсове по английски и френски езици. Ясно е, че в условията на глобализацията, на нови предизвикателства към университетите и науката в световен мащаб, развитието и авторитета на университетските преподаватели са немислими без активна комуникация на чужд език. Добри възможности за квалификация на преподавателите виждаме и в реализирането на многостранни европейски проекти. Участието на преподаватели – особено в интензивните програми – създава среда на изключително активен обмен на академични знания между колеги от различни среди. За информация академията в момента участва в четири такива програми и освен студентите, за които ползата от участие в проектите също е огромна – директно участие в проектни дейности имат 47 преподаватели на академията. Отделно от това, когато наши преподаватели представят мотивирано искане за финансово подпомагане за включване в образователни програми на други университети (магистратури, специализации, квалификационни курсове), след преценка от страна на ректорското ръководство, почти във всички случаи удовлетворяваме исканията. Убедени сме, че всяка инвестиция в това отношение има непосредствено положително въздействие върху качеството на обучение в академията и върху перспективите й за развитие.

– Осъществява ли се обмен на студенти с други спортни академии по света?

– Вашият въпрос съдържа една малка неточност, която ме провокира да кажа, че спортни академии, т.е. университетски институции с изцяло спортна насоченост в Европа има твърде малко – не повече от 7 – 8. Обикновено отделни факултети в рамките на университетите развиват спортната наука и образование. Фактът, че България е заявила отношението си към спорта, здравето и значението на двигателната активност чрез национален специализиран университет, прави голямо впечатление сам по себе си на чуждестранните ни партньори. Ние имаме 32 договора за студентска и преподавателска мобилност, подписани за целите на програма „Еразъм”. Средно около 35 наши студенти годишно осъществяват период на мобилност от един семестър в чуждестранни университети. Броят на желаещите се увеличава с всяка година. Постигнали сме отлични отношения с партньорските университети, което е основна предпоставка кредитите на студентите след завръщането им да се признават почти изцяло. В интензивните програми, за които вече стана дума също участват голям брой студенти и макар и по-кратка като период, тази форма на интернационално обучение дава много силен тласък на развитието им. Подпомагаме активно студентите си не само за период на мобилност в чужбина с цел обучение, но и с цел практика – въпреки че дейността мобилност с цел практика по програма „Еразъм” е сравнително нова и специфична поради това, че договорената приемаща институция в чужбина не винаги съответства на програмата за практическо обучение тук, дори когато практиката в чужбина не може да се признае като заместваща задължителната студентска практика, ние във всички случаи съдействаме за реализация на международни практики в реални условия на труд.

Въпросите зададе Десислава Пътева
Снимка: личен архив

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата