Правителството ще насърчава даровити деца

4 май, 2011 18:02 | Средно образование | Няма коментари

Правителството ще насърчава даровити деца

Правителството ще насърчава даровити деца чрез специална програма. Тя предвижда насърчаването им да става чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната.
В Програмата са включени тези престижни конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите, мотивират активно децата за високи творчески, научни и спортни постижения.

Кабинетът предвижда и едногодишни стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби в областта на изкуството, науката и спорта, както и стипендии за деца с увреждания, класирани в национални и международни състезания и олимпиади в областта на спорта. Ще бъдат стимулирани и деца от държавните и общинските училища, които се финансират от Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на физическото възпитание и спорта и бюджетите на общините.
Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата