Срокове за класиране и записване в университетите в страната

1 август, 2011 15:32 | Висше образование | 6 коментара

Срокове за класиране и записване в университетите в страната

Академика БГ/akademika.bg провери и събра за вас всички дати и срокове за записване на кандидат-студентите в университетите в цялата страна. Те са подредени по градове и университети в този списък.

СОФИЯ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Първият етап на класирането се обявява на 29 юли
Записване след първо класиране – от 1 до 4 август

Вторият етап на класиране се обявява на 9 август.
Потвърждаването или записването от 10 до 12 август

Третият етап на класирането се обявява на 16 август.
Срок за записване – 17, 18 и 19 август. Резултатите са окончателни.

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Първото класиране в УНСС излезе ден по-рано от очакваното – на 23 юли (събота)
Потвърждаване или записване – от 25 до 29 юли

Второ класиране – 2 август
Записване – 3–5 август

Трето класиране – 9 август
Записване – 10-12 август

Четвърто класиране – 17 август
Записване – 18 – 19 август
22-26 август – допълнителен прием на документи за попълване на отделни незаети места

Пето (допълнително) класиране – 30 август
Записване – 31 август – 2 септември

Технически университет – София (ТУ – СОФИЯ)

До 27 юли е записването в ТУ, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

Срок за записване до 29 юли 2011г., работно време: от 8.30 до 16 часа

Лесотехнически университет (ЛТУ)

Първото класиране вече излезе.
Записването на приетите на първо класиране студенти става от 25 юли до 15:00 часа на 2 август.

Второ класиране – 2 август (16:00 часа). Записване от 3 август до 15:00 часа на 5 август

Трето (окончателно) класиране – 5 август (16:00 часа) Записване – от 8 до 12 август.

Нов български университет (НБУ)

Всеки кандидат-студент участва в класирането за програмите, които е посочил в заявлението за кандидатстване и за които има необходимите балообразуващи компоненти.

Първо класиране – 7 август. Срок за записване – 8-12 август
Второ класиране – 14 август. Срок за записване – 15-19 август
Трето класиране – 21 август. Срок за записване – 22-26 август

Допълнително класиране (за програми с неизчерпан лимит) – 28 август. Срок за записване – 29 август – 2 септември

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Първо класиране – 27 юли. Записване – 28 юли – 2 август
Второ класиране – 3 август. Записване – 3-8 август
Трето класиране – 9 август. Окончателно записване – 9-12 август

Учебната година се открива на 19 септември

Медицински университет

25-29 юли записване след първо класиране

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

Резултатите от първо класиране – 3 август. Записване – 3-5 август

Второ класиране съдържа два етапа.

1. Резултатите от първия етап се обявяват на 8 август 2011 г. Срокът за записване от 8 август до 9 авгус
2. Резултатите от втория етап на второ класиране (прекласиране) се обявяват на 11 август 2011 г.

Срокът за записване на приетите на този етап е от 11 август до 12 август 2011 г. вкл.

Резултатите от третото класиране се обявяват на 15 август 2011г. Приетите на това класиране се записват от 16 август до 17 август 2011г. вкл.

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” (НАТФИЗ)

Редовните кандидат-студентски изпити за всички специалности ще се проведат
от 1 до 10 септември
Кандидат-студентските документи се приемат от 22 до 26 август 2011г.

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Всички новоприети студенти вече са записани.

Национална спортна академия (НСА)

Записване за задочно обучение – от 16 до 18 август
Записване за редовно обучение – от 22 до 20 август

Записването става по факултети, като за всяка специалност има различен и съответно един единствен ден за записване. Така например, ако са Ви приели да учите футбол, можете да се запишете само и единствено на 29 август.

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”

На 26 юли се провежда последният конкурсен изпит – по математика. Резултатите от него излизат на 2 август.

Първо класиране – 5 август. Записване – 8-10 август
Второ класиране – 12 август. Записване – 15-17 август
Трето (последно) класиране – 19 август. Записване – 22-24 август
Начало на учебната година – 19 септември

*** От университета обявиха и допълнителен изпит по математика на 11 август (четвъртък) от 09:00 часа. Документи за допускане до него се подават до 10 август. Оценките ще са ясни на 16 август, а на 26 август ще бъдат обявени незаетите места, за които се провежда и допълнителният изпит.

Висше строително училище (ВСУ) “Любен Каравелов”

Обявяване на резултатите от основния конкурсен изпит по математика – 26 юли
Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване – 28 юли

Обявяване на първо класиране – 1 август
Записване на приетите студенти на първо класиране – 1-2 август
Подаване на декларации за участие във второ класиране – до 12:00 часа на 3 август

Обявяване на второ класиране – 4 август. Записване – 4-5 август
Подаване на декларации за участие в трето класиране – до 12:00 на 8 август

Обявяване на трето класиране – 9 август. Записване – 9-10 август
Откриване на учебната година – 19 септември

Военна академия “Г. С. Раковски”

Конкурсният изпит (тест) по „Основни понятия в сигурността и отбраната” за всички специалности и форми на обучение се провежда на 26 юли 2011 г. от 09:00 часа.
До 29 юли – заповед за обявяване класирането
Записване – 1-15 септември

Колеж по телекомуникации и пощи

Днес (24 юли) се провежда конкурсният изпит по математика под формата на тест.

Проверка и оценяване на конкурсните работи 25 – 26 юли
Обявяване на резултатите от конкурсния изпит 27 юли
Първо класиране: 29 юли. Записване: 1-5 август

Допълнителен прием за попълване на незаетите места:
Обявяване на незаетите места: 8 август
Подаване на заявления:
за редовно обучение: до 16 септември
за задочно обучение: до 7 септември

Обявяване на резултатите
за редовно обучение: до 16 септември
за задочно обучение: до 8 септември

Записване за задочно обучение: до 9 септември

Обявяване на списъка за допълнителен конкурсен изпит 16 септември
Конкурсен изпит по математика под формата на тест 18 септември
Проверка и оценяване на конкурсните работи 18 – 19 септември
Обявяване на резултатите от конкурсния изпит 19 септември
Време за личен достъп до конкурсните работи 20 септември
Класиране 21 септември
Записване на новоприетите студенти 26 и 27 септември

Колеж по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

Все още се провеждат изпити – последният е на 26 юли.

Класиране
• на 1 август 2011 г. – I класиране;
• на 6 август 2011 г. – II класиране;
• на 11 август 2011 г. – III класиране.

При наличие на незаети места УНИБИТ може да проведе допълнително класиране на 1 септември 2011 г.
Записването на новоприетите студенти се извършва в следните срокове:
• от първото класиране – на 2, 3 и 4 август 2011 г.;
• от второто класиране – на 8 и 9 август 2011 г.;
• от третото класиране – на 11 и 12 август 2011 г.;
• от допълнителното класиране – на 1 и 2 септември 2011 г.

ПЛОВДИВ

Пловдивски университет (ПУ) “Паисий Хилендарски”

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – 5 АВГУСТ
Записване: от 8 до 11 август
ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – 14 АВГУСТ
Записване: от 15 до 18 август
ОБЯВЯВАНЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – 21 АВГУСТ
Записване: от 22 до 26 август

*** Физическият факултет ма ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителен прием за специалностите „Иженерна физика“, „Информационна физика и комуникации“, „Медицинска физика“, „Физика и математика“.

*** Редовните изпити по „Актьорско майсторство за драматичен театър“ ще се проведат в три кръга – на 14, 15 и 16 септември.

*** Продължава приемът на кандидат-студентски документи за изобразително изкуство и музика. Допълнителният прием е за специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, „Педагогика на обучението по музика“, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“.
Датите на изпитите са съответно 17 и 19 септември.

Аграрен университет

Обявяване на първото класиране – до 24.07.2011 г.
Срок за записване след първото класиране – на 25 и 26.07.2011 г.
Подаване на молби за участие във второто класиране – на 25 и 26.07.2011 г.

Обявяване на второто класиране – до 31.07.2011 г.
Срок за записване след второто класиране – на 1 и 2.08.2011 г.
Подаване на молби за участие в третото класиране – на 1 и 2.08.2011 г.

Обявяване на третото класиране – до 7.08.2011 г.
Срок за записване след третото класиране – на 8 и 9.08. 2011 г.

Обявяване на първото допълнително класиране – до 14.08.2011 г.
Срок за записване след първото допълнително класиране – на 15 и 16.08.2011 г.

Университет по хранителни технологии (УХТ)

Обявяване на първо класиране: 18 юли. Записване: 25 – 27 юли
Обявяване на второ класиране: 30 юли. Записване: 11 – 12 август
Обявяване на трето класиране: 16 август. Записване: 19 – 20 август

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ)

Записването вече приключва.
На 26 и 27 юли остава записването за специалностите: Графичен дизайн, Фотография, Дизайн на облеклото, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Сценография и Църковна

ВАРНА

Технически университет – Варна (ТУ – Варна)

1. Класирането от първия етап: 22 юли. Записване от 25 юли до 29 юли
2. Класирането от втория етап: 30 юли 2011 г. Записване: от 1 август до 5
3. Класирането от третия етап: 6 август 2011 г. Записване: от 8 август до 12 август

Приемането на документи за попълване на свободните места се извършва от 16 август
до 19 август 2011 г. от 8:30 до 16 часа.

Класирането за свободните места се обявява на 20 август 2011 г., а записването на
приетите студенти се извършва по факултети от 22 август до 26 август 2011 г.

Икономически университет

Първо класиране: 25 юли. Записване: 26 – 29 юли.

Второ класиране: 3 август. Записване: 4, 5 и 8 август

Трето класиране: 10 август. Записване – 11, 12 и 15 август

Варненски свободен университет (ВСУ)

Изпитите там продължават до края на август

Висше военноморско училище (ВВМУ) “Н. Й. Вапцаров”

Първо класиране: 28 юли. Записване: 29 юли – 5 август.
Второ (окончателно) класиране: 5 август. Записване: 6 – 14 август
Попълване на незаетите планови места: 31 август

БУРГАС

Бургаски свободен университет (БСУ)

Първа лятна (юлска сесия)
Класиране – 28 юли ; записване – до 15 август

Има още 2 летни сесии за кандидатстване – през август и септември:

АВГУСТ

Прием на документи: 1-15 август

Изпити:
– История – 17 август
– СТОП – тест – 17 август
– Български език – 18 август

Класиране: 23 август
Записване: до 31 август

СЕПТЕМВРИ

Прием на документи: от 22 август до 9 септември

Изпити:
– История – 10 септември
– СТОП – тест – 10 септември
– Български език – 11 септември

Класиране: 14 септември
Записване: до 16 септември

Университет “Проф. Асен Златаров”

Първо класиране: до 1 август. Записване: 1-4- август.
Второ класиране: 5 август. Записване: 8-11 август.
Трето класиране: 12 август. Записване: 15-18 август
Работно време на комисията по прием на документи: 08.00 – 16.30 ч.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновки университет (ВТУ)

24 юли – краен срок за записване след второто класиране.
Третото класиране се обявява на 25 юли, а записването след него е съответно на 26, 27 и 28 юли.

Национален военен университет (НВУ) “Васил Левски”

Първо класиране – 29 юли. Записване: 1 – 3 август
Второ класиране (окончателно) – 5 август. Записване: 8-10 август
Попълване на незаетите места: 16 август

БЛАГОЕВГРАД

Югозападен университет (ЮЗУ) – Благоевград

Първо класиране: 25 юли. Записване: 25 – 31 юли.
Второ класиране: 1 август. Записване: 2-6 август.
Трето класиране: 8 август. Записване: 9-13 август.

Записването на новоприетите студенти се извършва:
в делнични дни: от 08.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч.;
в почивни дни – от 09.00ч. до 15.00ч.

СТАРА ЗАГОРА

Тракийски университет

Първо класиране: 25 юли. Записване: 25 – 29 юли.
Второ класиране: 1 август. Записване: 1-5 август.
Трето класиране: 8 август. Записване: 8-10 август.

РУСЕ

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Записване след първо класиране на редовния конкурс:
от 9:00 часа на 25 юли до 16:00 часа на 29 юли
Работно време за периода: 8:00ч. – 12:00ч. и 13:00ч. – 17:00ч.

Второ класиране ще се извърши само за онези специалности, за които след първото класиране са останали незаети места.
Резултатите от второто класиране ще се обявят до 1 август.

ПЛЕВЕН

Медицински университет – Плевен

Бакалаври:

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ:

Първо класиране: 2 август. Записване: 3-5 август

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Първо класиране: 25 юли Записване: 26-29 юли

ГАБРОВО

Технически университет (ТУ – Габрово)

Първо класиране: 25 юли. Записване: 25-29 юли.
Второ класиране: 3 август. Записване: 3-9 август.
Трето класиране: 12 август. Записване: 15-19 август

Приемане на документи за попълване на незаети места и записване: от 23 август

ШУМЕН

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Първото класиране е обявено на 22 юли 2011 г.

В срок до 1 август 2011 г. включително всички класирани кандидат-студенти трябва да подадат заявление и да оставят дипломата за средно образование, за да запазят мястото си.

Записване по факултети: до 9 август.

Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заявление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват в следващите етапи на класирането. При наличие на свободни места те автоматично преминават в по-предно желание по реда, посочен в състезателния картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.

Некласираните кандидат-студенти автоматично участват в следващите класирания, без да подават заявление.

СВИЩОВ

Стопанска академия “Д. А. Ценов”

Първо класиране: 24 юли. Записване: 24-31 юли.
Второ класиране: 2 август. Записване: 2-7 август.
Трето класиране: 9 август. Записване: 9-13 август

Класиране за попълване на незаетите места: 18 август
Записване на приетите: 18-21 август.

***Внимание! Академика БГ/akademika.bg не носи отговорност за неточна или непълна информация. Датите са събрани от официалните сайтове на университетите. Припомняме, че всеки университет има свои условия и процедури, по които се кандидатства и с които ви съветваме да се запознаете персонално.

Христо Лазаров

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

 1. Хм... коментира на 2 август, 2011 г., 22:26 ч.

  W0W лудница!!! Супер подробна информация! Евала! :) :)

 2. Лидия Фрезова коментира на 9 август, 2011 г., 14:10 ч.

  chudesna informaciya

 3. atanas коментира на 18 септември, 2012 г., 23:42 ч.

  Nishto ne razbrah az ve

 4. Ранни записвания почивка в Халкидики коментира на 21 декември, 2013 г., 09:09 ч.

  Много благодаря за тази информация. Хубаво е младите да знаят кога могат да се запишат и да чака изпитите и след това класиранията. Това,което пишете, че …“ Продължава приемът на кандидат-студентски документи за изобразително изкуство и музика. Допълнителният прием е за специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство”, „Педагогика на обучението по музика”, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”…..“ В последно време доста слушам джаз, това е че няма канал където човек може да му се наслаждава , но поне има разни барове.Доста таланти имаме.

 5. nedqlko коментира на 26 януари, 2015 г., 00:11 ч.

  blagodarq za infoto :))

 6. розислава коментира на 11 юни, 2016 г., 10:13 ч.

  нищо не разбрах…от коя дата започват записванията в Софийския университет,чрез диплома ???