УНСС приема кандидати за Еразъм

26 септември, 2011 23:00 | Висше образование | Няма коментари

УНСС приема кандидати за Еразъм

Университетът за национално и световно стопанство започна процедура за кандидатстване и подбор на студенти, които ще бъдат изпратени за обучение в европейски университети през летния семестър на учебната 2011-2012 година.

За участие в програма “ERASMUS” могат да кандидатстват студенти от УНСС в бакалавърска и магистърска степен, в редовна, дистанционна или задочна форма на обучение, и докторанти.
При избора на приемащ университет и подаването на заявления за участие в конкурса кандидатите могат да посочват само места, които съответстват на специалността/професионалното направление или поднаправление и степента на обучението им в УНСС.

Студентите трябва да имат успех от досегашното следване над много добър 4,50 и да владеят добре чуждия език, на който ще се извършва обучението им в приемащия чуждестранен университет.

Одобрените за изпращане и обучение по програмата студенти получават финансова помощ (грант) за периода на обучението в европейския университет.

Кандидатите подават следните документи:

– заявление за участие в селекционната процедура (по образец, попълнено електронно);
– уверение за средния успех от следването до момента;
– документ, удостоверяващ степента на владеене на чужд/и език/ци;
– препоръка от преподавател (не е задължителна).

Приемът на документи за участие започва от 26 септември 2011 г.
Крайният срок за подаване на документи за участие е 4 октомври 2011 г.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 6 октомври 2011 г. на сайта на УЦМСП.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата