Трима агенти на ДС са на ръководни постове в МОМН

21 януари, 2012 00:01 | Наука | 2 коментара

Трима агенти на ДС са на ръководни постове в МОМН

Трима агенти на бившата Държавна сигурност работят и до днес по високите етажи в МОМН. Общо 22-ма сътрудници огласи Комисията по досиетата. Те са заемали високи постове в образователното министерство и подчинените му инспекторати в страната,

Проверени са 618 лица. За 14 от тяхминистърът на образованието проф. Сергей Игнатов не е предоставил всички необходими данни –за тях проверката продължава, се посочва в съобщението за решението на комисията.

Ето и подробности за тримата.

Албена Христова Вуцова е директор на дирекция „Наука“ в Министерството на образованието, младежта и науката от 15 март 2010 година. Започва кариерата си в министерството на 1 март 1993 година, когато е назначена за секретар с ранг началник на управление „Национален фонд научни изследвания“. На 1 юли следващата година оглавява фонда. От огласената информация на комисията личи, че е правила опит да заличи досието си. Вербувана е 15 ноември 1988 година, седмица по-късно е регистрирана. Псевдонимът й е Юлия. Сътрудничела е на управление IV-I-I.

Лъчезар Тодоров Станоев ръководи инспектората в МОМН. На този пост е от 2 януари 2001 година, преди това оглавява дирекция „Финансово-стопански дейности“, началник е на Главно управление „Финанси и икономика“, главен секретар е в периода юли 1994 – март 1999 година. Започва работа в министерството като началник управление „Държавна поръчка за висшето и полувисшето образование“ през 1992 година. Вербуван е през юли 1985 година. Псевдонимът му е Крум. Сътрудничил е на управление VI-II-I в ДС. Също е правил опит за унищожаване на досието си.

Владимир Станков Грънчаров е началник  отдел „Протокол“ в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ от юни 2003 година. В министерството работи от юни 2006 година. Агент Георгиев е сътрудничил на управление VI-II-II на ДС. Има писмо от 1990 г. за унищожаване на делата му.

Двама от бившите агенти бяха огласени от комисията още през 2009 година, когато се проверяваха лицата, регистрирани в ЦИК като кандидати за народни представители.

Името на Румен Борисов Пранчов бе осветено през 2009 година малко след назначаването му от премиера Бойко Борисов за зам.-министър, отговарящ за висшето образование. На поста зам.-министър Пранчов остана само седмица – до обявяването на решението на комисията по досиетата. Напусна на 3 август 2009 година.

Дотогавашният зам.-ректор на Техническия университет, отговарящ за учебната дейност, с псевдоним Дико е работил като секретен сътрудник за Първо главно управление на ДС в Управление научно техническо разузнаване. След като комисията по досиетата огласи, че проф. Пранчов е бил агент, той подаде оставка. И досега министърът на образованието проф. Сергей Игнатов няма зам.-министър, отговарящ за висшето образование.

Професор Пранчов започва работа в министерството като началник на Главно управление „Държавна политика във висшето образование“ през май 1997 година. На този пост е до 1 януари 2000 година, когато структурата в МОН се променя и той става директор дирекция „Държавна политика във висшето образование“. През 2001 година името й вече е само „Висше образование“, а през 2003 и 2004 – „Политика във висшето образование“. През 2004 година Румен Пранчов напуска министерството и се връща към преподавателската си дейност.

Настоящият главен редактор на издателство „Просвета“ от 2005 година София Атанасова Димитрова бе осветена като сътрудник на бившата ДС със същото решение на комисията – след проверката на лица, регистрирани за народни представители в ЦИК през 2009 година. Родената в Пазарджик София Димитрова е математик, била е университетски преподавател и зам.-директор на училище. Била е и научен сътрудник в Института по сугестология.

В Министерството на образованието работи от 1994 до юли 2004 година – главно в сферата на средното образование и учебниците. Била е началник управление „Нормативно осигуряване на средното образование“, началник главно управление „Общо образование“, директор на дирекция „Средно образование“, преименувана на “Политика в общото образование“.

Агент Соня е сътрудничила на управление VI-II-II, управление VI-II-I на ДС. Вербувана е и регистрирана през 1982 година. Има опит за унищожаване на досието.

17 от обявените агенти вече не работят в министерството. Сред тях има бивши началници на Регионални инспекторати по образованието, шефове на дирекции.

Антоанета Стефанова Иванова – агент Ива, е работила във ведомството от 1993  до 1997 година. Там е била началник отдел “Международни програми и организации“ в управление „Международно сътрудничество“. Вербувана е през декември 1976 година, регистрацията е от януари 1977-ма. Сътрудничела е на Втора главно управление (контраразузнаване).

Антон Йорданов Стоименов – агент Стамен, напуска министерството през 1993 година. Бил е началник управление „Национална образователна и научна политика“ до 22 февруари същата година. Във ведомството постъпил на 16 декември 1991 година. Сътрудничил е на Първо главно управление (разузнаване) на ДС.

Божидар Славчев Чернев – агент Бакалов, е бил началник на Регионалния инспекторат по образование в Шумен от 1997 до 2000 година. Работил е за ОУ на МВР-Коларовград-ДС-II.

Васил Неделчев Краев – агент Тодоров, е бил началник на Регионалния инспекторат по образование в Силистра в периода 1992-1996 година. Сътрудничил е на управление V-V на ДС;  ОУ на МВР в Силистра; КДС-Русе.

Веселка Стоянова Боева– агент Георгиева, е била началник отдел в Регионалния инспекторат по образование в Пазарджик към ОУ на МВР-Пазарджик по линия на управление VI на ДС.

Емил Зарков Василев – агент Стефанов, е бил началник отдел „Стопанска дейност“ и директор дирекция „Административно-стопанска дейност“ от януари до декември 1992 година.

Еврант Рафи Степанян – агент Петър Петров, е бил началник управление „Държавна политика във висшето образование“ от 1994 до 1997 година. Сътрудничел е на управление VI-II-II на ДС.

Йордан Николов Стоичков е използвал псевдонимите Печев, Сотиров и Столетов. Бил е началник на управление „Международно сътрудничество“ през 1955 и 1997 година. Сътрудничил е на Първо главно управление на ДС (разузнаване).

Калин Васков Нинов – агент Калето е бил съдържател на явочна квартира преди 1989 година. През 2010 година става началник на Регионалния инспекторат във Видин. Остава на поста по-малко от година – до 10 юни 2011 година.

Калин Николаев Лимберов управляваше финансите на министерството като главен секретар в периода 2001-2002 година, а преди това беше началник на Главно управление „Финанси и икономика“ и началник управление „Финанси и счетоводство“. В министерството е от 1993 до 2002 година. Псевдонимът му е бил Иван Драганов.

Лиляна Христова Литкова – агент Нора, работи в министерството в периода 1999-2004 година. Последно е началник на отдел „Двустранно сътрудничество“ в дирекция „Европейска интеграция“ в министерството. Вербувана е през юни 1971 година, през юли е регистрирана. Сътрудничи на управление II-ХIV-II в ДС.

Любен Кирилов Боянов – секретен сътрудник Киборев е отговарял за легализацията на дипломите в министерството. Бил е началник сектор „Легализация на документи за образование“ от 2000 до 2001 година, след което директор на дирекция „Международни дейности“. Напуска министерството през ноември 2001 година. Бил е секретен сътрудник към Първо главно.

Николай Василев Гунчев – агент Иван, е бил началник на Регионалния инспекторат по образованието в Пазарджик за кратко (1 юли-26 септември 1994), след което 6 години е началник отдел в РИО. Напуска през май 2011 година. Сътрудничил е на управление III-ХI-I на ДС-

Пламен Георгиев Николов с псевдоним Липа е бил съдържател на явочна квартира. В министерството на образованието е бил началник на Главно управление Фонд „Структурна и технологична политика“ между 1995 и 1997 година. Работил е във Второ главно управление (контраразузнаване) на ДС.

Още един от бившите директори на дирекция „Политика във висшето образование“ – Стойчо Канев Стоев, е бил сътрудник на ДС. С известно прекъсване той заема длъжността от 2004 до 2006 година. Бил е нещатен служител на Първо главно управление на ДС.

Тодор Александров Попов – агент Симов, е началник управление „Международно сътрудничество“ в министерството 1 година – от февруари 1998 до февруари 1999 година. Бил е сътрудник на Второ главно управление на ДС (контраразузнаване). Комисията разполага с данни, удостоверяващи принадлежност на Попов към службите и след 10 ноември 1989 година.

Последен в списъка с проверените е Юлий Борисов Стойчев. Агент Огнянов е бил началник на Регионалния инспекторат по образованието в Търговище от 29 април 1992 до 31 декевмври 1993 година. Сътрудничил е на ОУ на МВР-Търговище по линия на управление VI.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. nikolay коментира на 20 януари, 2012 г., 18:37 ч.

    че кой не е? то цялата даржава е такава

  2. Александра коментира на 2 февруари, 2012 г., 20:39 ч.

    Агент“Соня“- София Димитрова е била зам.директор в Италианския лицей в Горна Баня. Интересно би било комисията по разкриване на досиетата да провери и ръководството на „елитното“ училище!