Най-много студенти от УНСС се обучават за банкери

12 март, 2012 16:41 | | Няма коментари

Най-много студенти от УНСС се обучават за банкери

Най-много студенти от УНСС се обучават да стават банкери в стажантската програма на УниКредит Булбанк, заяви за akademika.bg Магдалена Иванова, специалист по комуникации и корпоративна култура  в банката.
„Много стажанти има още от  Стопанска академия „Д.А.Цанов“ Свищов, Икономически Университет Варна, както и българи, обучаващи се в чужбина. Чужденци, учещи в България, нямаме на стаж в банката. Много активно и ползотворно се  работи с Технически университет София, откъдето има най-много стажанти в отдела за информационни технологии”-каза още Иванова.
Стажантската програма се провежда за шеста поредна година, като от 2007 г. до момента близо 1500 стажанти са направили първите си стъпки в кариерата си.
Стажът е с първоначална продължителност 3 месеца, като в зависимост от желанието на стажанта и възможността на банката, може да бъде продължен до 6 или 9 месеца. Освен това стажантите могат да бъдат ангажирани целодневно или да им се предложи по-гъвкава схема – например четири часа на ден, така че да могат успешно да съчетават ангажираността си в банката и ходенето на лекции. Стажантите получават месечно възнаграждение, както и сертификат за успешно проведен стаж.
Бъдещите стажанти могат да избират от позиции в цялата страна, в централата и в клоновата мрежа на банката. В стажантската програма са: Банкиране на дребно, Инвестиционно банкиране, Финансови пазари и инвестиционно посредничество; Корпоративно банкиране; Частно банкиране; Информационни технологии; Администриране на запори и застраховки; Карти и картови операции; Обработка на валутни и местни плащания; Управление на риска; Необслужвани кредити; Банкова сигурност; Обслужване и удовлетвореност на клиентите; Бизнес комуникации – маркетинг и реклама; Връзки с обществеността и комуникации.
През миналата година в стажантската програма са участвали близо 340 студенти и млади професионалисти, а над 20% от тях са останали на работа.

Кандидатстването става чрез изпращане на автобиография и мотивационно писмо на  jobs@unicreditgroup.bg като крайният срок за подаване на документи е минимум един месец преди желаната дата за започване на стажа.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата