График на приемните изпити в университетите за КСК 2012

11 май, 2012 06:38 | Висше образование, Денят, Кандидатстване, Средно образование | 2 коментара

График на приемните изпити в университетите за КСК 2012

СОФИЯ

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Заявления за явяване на изпитите – до 8 юни 2012 г.

17 юни (неделя)

География на България – начало: 9 часа
Физика – начало: 14 часа

24 юни (неделя)

Журналистика (писмен) – начало: 9 часа
Философия и социални науки – начало: 14 часа

1 юли (неделя)

Испански език начало: 9 часа
Италиански език – начало: 14 часа

7юли (събота)

Математика І – начало: 9 часа

8 юли (неделя)

Биология – начало: 9 часа
Немски език – начало: 14 часа

9 юли (понеделник)

Български език и литература – начало: 8 часа

10 юли (вторник)

Английски език – начало: 8 часа
Руски език – начало: 13 часа

11 юли (сряда)

Химия – начало: 8 часа
Френски език – начало: 13 часа

12 юли (четвъртък)

Математика ІІ – начало: 8 часа
Теология (устен) – начало: 8 часа

13 юли (петък)

История на България – начало: 8 часа

14 юли (събота)

Рисуване по натура – начало: 8 часа
Събеседване (за спец. Изобразително изкуство) – начало: 14 часа

16 юли (понеделник)

Журналистика (устен) – начало: 8 часа
Музикален инструмент или пеене – начало: 8 часа

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

ГРАФИК за провеждане на изпитни сесии с електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

подаване на регистрационни карти време за явяване на изпити

от 23 април до 10 май от 14 май
от 28 май до 7 юни от 11 юни

ГРАФИК за провеждане на редовните изпити за учебната 2012/2013г.

7 юли (събота) – Български език и литература

8 юли (неделя) – Чужди езици (английски, немски, френски, испански и руски)

10 юли (вторник) – История на България

11 юли (сряда) – Журналистика (писмен)

12 юли (четвъртък) – Математика

13 юли (петък) – География на България

14 юли (събота) – Икономика

17 юли (вторник) – Журналистика (устен)

Всички изпити започват в 9.00 ч.

СРОК за подаване на документи за класиране и редовна кампания: от 18 юни до 4 юли

Технически университет – София (ТУ – СОФИЯ)

Конкурсните изпити в ТУ – София се провеждат на два етапа –
предварителен и редовен.

Предварителните изпити са:

– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по чужд език (немски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на немски или английски език.

Предварителните тестове по математика ще има на:

– 12 май 2012 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански.

Редовните изпити са:

– тест по математика (с него може да се кандидатства за всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „Инженерен дизайн”);

– изпит по чужд език (немски, френски или английски) – за специалностите, по които обучението се извършва на немски, френски или английски език.

Тестът по математика се провежда на 9 юли 2012г. (понеделник), едновременно в ТУ–София, във Филиала на ТУ – София в гр.Плов див и в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен.

Изпитът по рисуване се провежда на 10 юли 2012г. (вторник), а по композиция – на 12 юли 2012г. (четвъртък), като и двата изпита се провеждат само в ТУ – София.

Изпитите по чужд език се провеждат на 11 юли 2012 г. (сряда) в ТУ – София, а по английски език изпитът се провежда едновременно и във Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив.

За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София.

Резултатите от положените изпити във Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив или в Инженерно-педагогическия факултет в гр. Сливен се получават в ТУ – София служебно.

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

7 юли – Химия
8 юли – Математика

Приемане на заяления: от 25 юни до 6 юли
Обявяване на резултати: до 10 юли

14 юли – Химия
15 юли – Математика

Приемане на заяления: от 10 до 13 юли
Обявяване на резултати: до 18 юли

1 септември:

Химия
Математика

Приемане на заяления: от 29 до 31 август
Обявяване на резултати: до 3 септември

Изпитите започват в 9:00 часа.

Класиране и записване от 21.07.2012 до 29.07.2012.

Лесотехнически университет (ЛТУ)

от 18 юни до 5 юли ( на 5 юли до 12:00 часа)

Приемане на кандидатстудентски документи за о.к.с. “Бакалавър” и о.к.с. “Магистър” (след средно образование)

От 9 до 13 юли

Приемане на кандидатстудентски документи за о.к.с. “Магистър” (след окс “бакалавър”)

6 юли

Провеждане на кандидатстудентския изпит по Ма¬те¬матика – 8:30 часа

7 юли

Провеждане на кандидатстудентския изпит по Ри¬су¬ване I част – Графика – 8:30 часа

10 юли

Провеждане на кандидатстудентския изпит по Би¬о¬логия – 8:30 часа

12 юли

Провеждане на кандидатстудентския изпит по Английски език – 9:00 часа

14 юли

Провеждане на кандидатстудентския изпит по Ри¬су¬ване II част – Композиция – 8:00

16 юли

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по Математика, Биология, Английски език и Рисуване – 16:00 часа

Нов български университет (НБУ)

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми „Право“ и „Архитектура“, е Тест по общообразователна подготовка (ТОП). Някои от програмите предвиждат и провеждане на специализиран изпит.

НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най-висок състезателен бал.
Записване за ТОП:

до 8 май за изпита на 12 май
до 29 май за изпита на 3 юни
до 12 юни за изпита на 16 юни

Записването става на място в НБУ – София, ЛЦ Варна, ЛЦ Видин, ЛЦ Пловдив

Резултатът от теста е валиден и за следващата кандидатстудентска кампания. На ТОП не е необходимо да се явяват: чуждестранни граждани и кандидати със завършена образователна степен (професионален бакалавър, бакалавър, магистър). На ТОП обаче се явяват кандидатстващите за магистърска програма „Архитектура“ и магистърска програма „Право“.

За някои от програмите освен явяване на ТОП се предвижда и провеждане на специализирани изпити. Тези изпити са под формата на тест, есе, събеседване или изпити по изкуства. Резултатите от тях участват в балообразуването.

Кандидатите, които не се явят или получат слаба оценка, не участват в класирането за съответната програма.

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Уважаеми кандидат-студенти, УАСГ няма да провежда предварителни изпити. За предстоящата кандидатстудентска кампания за учебната 2012/2013 г. са валидни следните дати и срокове на дейностите по приемане и записване на студенти:

1. Приемане на кандидатстудентски документи
зала 225 Ректорат, ет.2
в работни дни от 9,00 до 17,00 ч.
в събота и неделя от 9,00 до 15,00 ч.
в периода 25.06 – 06.07.2012 г.

2. Обявяване разпределението на кандидатите по зали
(централно фоайе на Ректората и по корпуси) за провеждане на конкурсните изпити по:
Рисуване – 10.07.2012 г.
Математика – 12.07.2012 г.
Немски и английски език 12.07.2012 г.

3. Провеждане на кандидатстудентските изпити по:

Рисуване I част – 11.07.2012 г. (от 8,00 ч.)
Математика – 13.07.2012 г. (от 8,00 ч.)
Рисуване II част – 15.07.2012 г. (от 8,00 ч.)
Рисуване III част – 17.07.2012 г. (от 8,00 ч.)
Немски език – 18.07.2012 г. (от 8,00 ч.)
Английски език 18.07.2012 г. (от 13,00 ч.)

Медицински университет – (МУ-София)

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

От 20 до 29 ЮНИ

За Медицина, Дентална медицина, Фармация и Медицински рехабилитатор ерготерапевт :

От 18 до 24 ЮЛИ

За специалностите на Медицински Колеж „Й.Филаретова”-София:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ и МЕДИЦИНСКИ РЕХАБИЛИТАТОР ЕРГОТЕРАПЕВТ:

БИОЛОГИЯ 3 юли 2012 г.
ХИМИЯ 13 юли 2012 г.

За специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”- София:

Устен изпит с писмена част „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”:

По график : 25, 26, 27 и 28 юли 2012 г.
Моделиране: 29 юли 2012 г.
Идентификация 30 и 31 юли 2012 г.

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”

21 юни – 5 юли (вкл.)

подаване на документи за кандидатстване чрез конкурсен изпит

21 юни – 255 юли (вкл.)

подаване на документи за кандидатстване без конкурсен изпит

9 юли: изнасяне на входящи данни на кандидатите и разпределение по зали
10 юли: кандидатстудентски изпит по математика
11 юли: обявяване на критериите за оценяване на задачите
19 юли: обявяване на резултатите от изпита
23 юли: идентифициране на писмените работи (до 15.00 ч.)

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” (НАТФИЗ)

Редовните изпити се провеждат през септември

Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

1. Кандидат-студентските документи се приемат в периода от 20 юни до 14 часа на 29 юни 2012 г.
2. Кандидат-студентските изпити се провеждат от 2 до 6 юли 2012 г.
3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез жребий един ден преди началото на сесията.

Национална спортна академия (НСА)

ВИЖ ТУК

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”

Предварителни кандидатстудентски тестове по математика:

Приемане на документи – до 14 юни
Курс по математика – от 4 до 15 юни
Провеждане на конкурсния тест по математика – 16 юни от 9:00 часа
Обявяване на резултатите от теста – 21 юни

Редовна сесия:

Приемане на кандидатстудентски документи:
– във ВТУ „Тодор Каблешков“ – от 18 юни до 22 юли
– в бюрата на ЦКПИ и НАПС – от 11 юни до 6 юли

Провеждане на конкурсен тест по математика – 24 юли от 9:00 часа
Обявяване на резултатите от конкурсния тест по математика – 31 юли

Висше строително училище (ВСУ) “Любен Каравелов”

Провеждане на предварителния изпит по рисуване – първа част – 9 юни

Провеждане на предварителния изпит по рисуване – втора част – 10 юни

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване – 15 юни

Приемане на кандидатстудентски документи за основния изпит по математика и основните изпити по рисуване:

във ВСУ “Л. Каравелов” – от 11 юни до 9 юли
в бюрата на ЦКСПИ и НАПС – до 3 юли
по електронната поща – от 11 юни до 9 юли

Провеждане на основния изпит по математика – 12 юли

Обявяване на резултатите от основния изпит по математика – 24 юли

Провеждане на основен изпит по рисуване – първа част – 19 юли

Провеждане на основен изпит по рисуване – втора част – 20 юли

Обявяване на резултатите от основните изпити по рисуване – 26 юли
Всички изпити започват в 8:00 часа.

Военна академия “Г. С. Раковски”

ПРИЕМАНЕ НА ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

Срокове

за подаване на документи за кандидатстване:
За местата, утвърдени от Министерски съвет (държавна поръчка) – ДО 16 ЮЛИ;
За обучение срещу заплащане – ДО 20 СЕПТЕМВРИ;
за провеждане на конкурсните изпити – 30 ЮЛИ;

за записване:
За местата, утвърдени от Министерски съвет (държавна поръчка) – ОТ 13 ДО 17 СЕПТЕМВРИ;
За обучение срещу заплащане – ОТ 24 ДО 28 СЕПТЕМВРИ;

Колеж по телекомуникации и пощи

Приемане на кандидат – студентски документи:

във ВУ „КТП” – 25 юни – 27 юли
чрез НАПС – 25 юни – 20 юли
чрез ЦКПИ – 25 юни – 20 юли

Обявяване списъка на кандидат-студентите – 27 юли

Конкурсен изпит по математика под формата на тест – 29 юли

Приемане на кандидат – студентски документи по незаетите места – 20 август – 5 септември

Обявяване списъка на кандидат-студентите по незаетите места – 5 септември

Конкурсен изпит по математика под формата на тест – 9 септември

Колеж по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

ВИЖ ТУК

ПЛОВДИВ

Пловдивски университет (ПУ) “Паисий Хилендарски”

Предварителни изпити (виж ТУК)

Редовна сесия (виж ТУК)

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновки университет (ВТУ)

Срокът за подаване на документи за кандидатстване и явяване на изпити е от 18 юни до 4 юли 2012 г., включително съботни и неделни дни, в сградата на Ректората и учебен корпус 5 на ВТУ и още в 28 града.

ИЗПИТИ:

7 юли
Английски
Немски
Френски
Руски
Испански

8 юли
Тест по български език
Проверка на говорните и комуникативни способности

9 юли
Тест по география на България
Физическо възпитание

10 юли
Математика
Български език и литература
Богословие
Икономика
Проверка на говорните и комуникативни способности

11 юли
Тест по история на България
Проверка на говорните и комуникативни способности

12 юли
География на България (тема)
Философия
Тест по информатика и информационни технологии
Музика
Живопис

13 юли
Стенопис

14 юли
История на България (тема)
Графичен дизайн и визуални комуникации

15 юли
Графика

16 юли
Рисуване

17 юли
Скулптура
Рисуване ІІ (цветно копие на произведение от църковната живопис)

***Внимание! Академика БГ/akademika.bg не носи отговорност за неточна или непълна информация. Датите са събрани от официалните сайтове на университетите. Припомняме, че всеки университет има свои условия и процедури, по които се кандидатства и с които Ви съветваме да се запознаете персонално.

Христо Лазаров
Снимка: Николай Николов

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. Лъчо коментира на 11 май, 2012 г., 16:01 ч.

    Доста подробно :)

  2. tzvetina коментира на 4 февруари, 2013 г., 17:22 ч.

    a dali ima danni za 2013 ?