Списък на номинираните за наградите „Питагор” – 2012 г.

27 юни, 2012 00:53 | Наука | Няма коментари

Списък на номинираните за наградите „Питагор” – 2012 г.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛЯМА НАГРАДА ПИТАГОР ЗА МЛАД УЧЕН

 

Номинация

Научна област

Номинираща организация

 

Доц. д-р Екатерина Георгиева Борисова

Природни науки и математика

Институт по електроника-БАН

Д-р гл. ас. Георги Георгиев Йорданов

Природни науки и математика

Софийски университет, Химически факултет

Д-р гл. ас. Андон Ангелов Рангелов

Природни науки и математика

Софийски университет, Физически факултет

 

 

 

                  ГОЛЯМА НАГРАДА ПИТАГОР  

ЗА УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

 

Номинация

Научна област

Номинираща организация

 

Проф. дхн Ованес Гаро Мекенян

Природни науки и Математика

Университет „Ас. Златаров” Бургас, Лаборатория по математична химия

Проф. дхн Тони Георгиев Спасов

 

Природни науки и Математика

Софийски университет, Химически факултет

 

 

 

НАГРАДА ПИТАГОР ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН в ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

Номинация

Научна област

 

Номинираща организация

 

Чл. кор. проф. дтн Чавдар Станоев Руменин

 

Технически науки

Институт по системно инженерство и роботика-БАН

 

 

 

 

 

НАГРАДА ПИТАГОР ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН в БИОМЕДИЦИНСКИ НАУКИ

 

Номинация

Научна област

 

Номинираща организация

 

Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов

 

Биомедицински науки

Институт по микробиология-БАН, Департамент „Имунология”

Доц. д-р Павлинка Александрова Долашка

 

И-т по органична химия с Ц-р по фитохимия

 

 

НАГРАДА ПИТАГОР ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН

В ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА

 

Номинация

 

Научна област

 

 

Номинираща организация

 

 

Проф. дфзн Николай Витанов Витанов

 

 

Природни науки и математика

Софийски университет, Физически факултет

Проф. дхн Кольо Димов Троев

 

Институт по полимери-БАН

Проф. дмн Иван Николов Ланджев

Нов български университет

        

 

НАГРАДА ПИТАГОР ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В

ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

Номинация

Научна област

 

Номинираща организация

 

Проф. дин Димитър Петров Попов

 

Обществени и хуманитарни науки

Софийски университет, Исторически факултет

Проф. д-р Светла Пенева Коева

 

 

Институт за български език-БАН

Проф. дфлн Искра Владимирова Христова-Шомова

Софийски университет, Факултет по славянски филологии

 

 

НАГРАДА ПИТАГОР

ЗА НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С ВНЕДРЕНИ РАЗРАБОТКИ В БИЗНЕСА

 

 

Номинация

Номинираща организация

Институт за царевицата,

гр. Кнежа,

директор Доц. д-р Димитрина Йотова Илчовска

Институт за царевицата,

гр. Кнежа

Лаборатория по математична химия,

Университет «Ас. Златаров», Бургас

ръководител проф. дхн Ованес Гаро Мекенян

Университет „Асен Златаров” гр. Бургас

 

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата