МОМН подготвя докторанти за обмен с Швейцария по програма Sciex

26 юли, 2012 15:47 | Висше образование | 1 коментар

МОМН подготвя докторанти за обмен с Швейцария по програма Sciex

Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) организира информационно събитие, на което докторанти, постдокторанти и техните ментори ще се запознаят с условията за участие в предстоящия седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с България. Събитието ще се състои на 27 от 10:00 часа, в Огледалната зала на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. То има за цел да повиши информираността на кандидатите за изследователски стипендии преди предстоящия конкурс. Началото на конкурса е 1 септември 2012 г., a крайният срок – 1 ноември 2012 г. Sciex осигурява изследователски стипендии за времевия диапазон от 6 до 24 месеца за докторанти и от 6 до 18 месеца за постдокторанти.

Програмата за научен обмен между Швейцария и държавите-членки на Европейския съюз (Sciex-NMS-CH) е инструмент за насърчаване на изследователски екипи, които включват членове от 10-те нови страни-членки на Европейския съюз (България, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словакия, Словения) и Швейцария. По този начин им се предоставя възможност да извършват своите проучвания в сътрудничество с изследователи от швейцарските изследователски институции.

Основна цел на програмата за научен обмен е да се установи партньорство, което е насочено към развитие в дългосрочен план на индивидуалния изследователски потенциал, насърчаване на иновативността и научния прогрес, както и създаване на трайни професионални връзки.

По време на събитието лично г-жа Од Пактон, програмен директор на Конференцията на ректорите на швейцарските университети, Управляващ орган на програмата Sciex, ще направи презентация, която ще засегне основните параметри и изисквания на програмата.

За постигане на целите на програмата, а именно подкрепа за обещаващи млади учени в началото на своята кариера, са приети следните правила за подбор на кандидатите:

– за докторантска стипендия – могат да кандидатстват докторанти, зачислени най-рано една година след получаване на магистърска степен;

– за постдокторантска стипендия – се допускат кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен. Датата на защитата на дисертацията е от решаващо значение.

Според едно от последните решения на Комитета за наблюдение и оценка, органът, имащ отговорността да извършва финалната класация на проектите, кандидатите за докторанти и постдокторанти, които вече са взимали стипендия за научни изследвания в рамките на програмата за научен обмен, нямат право да кандидатстват втори път в тази програма. Решението се отнася само за кандидатите изследователи, а не за техните ментори.

Какво е необходимо, за да кандидатсвате?

Намиране на ментор (ръководител от швейцарски университети или научни центрове).

* Ако нямате вече създадени контакти с учени и изследователи от Швейцария, може да използвате информацията, в сайта на програмата има списък с приемащите швейцарски институции, от които имате възможност да изберете своя ментор и да установите контакт с него.

Подаване на документи се осъществява се онлайн. На сайта на програмата има рубрика Кандидатстване, в която са представени формулярите за кандидатстване заедно с ръководство за тяхното попълване. Институциите, които могат да обучават докторанти са Селскостопанска академия, Български висши училища и БАН

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. студент коментира на 3 август, 2012 г., 01:59 ч.

    Благодаря за инфото!