СУ предлага 399 магистърски програми

12 юли, 2012 17:00 | Висше образование | Няма коментари

СУ предлага 399 магистърски програми

 Общият брой на магистърските програми в СУ е 399, а от тях някои ще бъдат предложени за първи път през следващата учебна 2012/2013 г. Десет от новите програми вече са утвърдени.

Най-много програми с обновени учебни планове предлага Стопанският факултет: Статистика, иконометрия и актюерство“, „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“, „Управление на иновациите в публични сектор“, „Приложна икономика“,  „Икономика и управление на туризма“.

Новата магистърска програма на Факултета по славянски филологии е „Старобългаристика“, а на Историческия факултет: „Средиземноморски култури и цивилизации през Античността и Средновековието“. Три от новите програми за образователно-квалификационна степен „магистър“ са на английски език: „Език и култура“ към специалност „Английска филология“ (ФКНФ), „Обща психология“ (специалност „Психология“, ФФ), „Образователен мениджмънт“ (специалност „Педагогика“, Факултет по педагогика).

Конкретна информация за сроковете за подаване на документи за магистърските програми, за приемните изпити и таксите може да бъде получена от отдел „Студенти“ на съответните  факултети.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата