СУ обявява конкурс за докторанти

26 август, 2012 07:26 | Висше образование | 1 коментар

СУ обявява конкурс за докторанти

Във връзка с изпълнение на проекта „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, експертният съвет към проекта обявява конкурс за обучителни курсове за докторанти от СУ в следните тематични области:

1.Идентичности и модели на етно-религиозно и политическо взаимодействие в Европейския Югоизток (минало и настояще), два курса;
2.Балканите в контекста на европейското развитие XIX-XXI век, два курса;
3.Членството в Европейския съюз като фактор за социална и институционална промяна;
4.Филологическото познание днес;
5.Литературната история и теория през XXI век;
6.Съвременни направления в лингвистиката;
7.Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита;
8.Конституционни основи на демокрацията;
9.Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарните изследвания, два курса;

Всички курсове са по 60 учебни часа, разпределени съответно според предложилите ги в лекционни, семинарни или практически занятия; курсовете могат да се водят и блоково. Препоръчително е курсовете да бъдат предлагани от екип преподаватели; ръководители на курсове, както и водещите лекционни занятия, могат да бъдат само хабилитирани преподаватели, работещи на основен трудов договор в СУ; при равни други условия предимство ще имат екипи, съставени от преподаватели на ФФ, ИФ, ЮФ, ФКНФ и ФЖМК. Курсовете могат да се предлагат и на чужд език. Необходимо условие за провеждане на част от занятията е използването на платформата Moodle.

Документи за кандидатстване:
•Тематичен план на курса, часово разпределение на занятията, както и предпочитан период за провеждането им между 15.01.2013г. – 15.06.2013г. и между 15.01.2014г. – 15.06.2014г.;
•Изисквания и начин за подбор на участниците-докторанти;
•CV на титуляра / преповадателите от екипа на курса с приложен списък публикации и подчертаване на свързаните такива с темата на курса;
•Декларация, че курсът не е предлаган и не се чете в проекти по линия на същата оперативна ос на ОП РЧР.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени от Експертния съвет до 01.10.2012 Предложения с посочените документи се приемат до 15 септември.

Подкрепете ни

Теми:
Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата

  1. gigi коментира на 2 септември, 2012 г., 13:46 ч.

    Aide kolegi – derzaite