На стаж в Министерски съвет с нова лидерска програма на НБУ

4 октомври, 2012 14:12 | PR сфера, Висше образование | Няма коментари

На стаж в Министерски съвет с нова лидерска програма на НБУ

Новата магистърска програма на НБУ осигурява стаж в министерства, областни и общински администрации

От тази есен НБУ стартира нова магистърска програма за лидери в публичния сектор. Специалността, озаглавена „Публичен мениджмънт“ предлага задълбочена фундаментална подготовка и профилиране в областта на публичния мениджмънт за кандидати и представители на политическия и административния елит. Програмата предоставя отговори и работещи инструменти за предизвикателствата и възможностите за кариера в публичния сектор.

Широкият интердисциплинарен ракурс на програмата цели завършилите да бъдат с висока степен на пригодност за заемане на ръководни и висши ръководни длъжности в публични организации на централната и териториалната администрация, както и в европейски и международни публични организации.

Програмата осигурява за желаещите практически стаж в Министерски съвет, министерства, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Студентите на НБУ, избрали „Публичен мениджмънт“ ще разполагат със следните умения и компетенции за разработване, реализиране, оценяване и контролиране на национални и международни политики, както и на стратегически документи за предоставяне на публични услуги.

Важна акцент в програмата е развиването на критично мислене за ценностите и етиката на осъществяващите държавно и публично управление. В НБУ магистрите ще разгърнат творчески, технически и професионални управленски качества, необходими за заемането на ръководни и лидерски позиции в националните и международни служби и агенции, както и в организации с нестопанска цел.

След дипломиране завършилите програмата могат да се реализират на ръководни и висши ръководни длъжности в българската администрация и европейските административни структури.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата