Ректори в недоумение от пенсионната реформа във ВУЗ-овете

20 декември, 2012 15:56 | Денят | Няма коментари

Ректори в недоумение от пенсионната реформа във ВУЗ-овете

Ректори обсъдиха противоречивата реформа за пенсиониирането на преподавателите във ВУЗ-овете. Това стана на тристранна среща в УНСС, на която присъстваха Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, представители на браншовия синдикат по образованието към КНСБ, част от ръководството на БАН, ректорите на почти всички университети в страната и  представители на министерство на труда и социалната политика.

На срещата се обсъди изменението на чл.328  ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда. Според нея работодателят едностранно може да прекрати трудовите взаимоотношения с професори, доценти и доктори на науките при навършване на 65-годишна възраст. Според синдиката тази разпоредба се отнася само за една категория лица, даваща основание трудовите им правоотношения да бъдат прекратени само на основание възрастта, независимо дали имат необходимия им трудов стаж за придобиване право на пенсия. На срещата бяха предложени варианти за отмяна на чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда или за извършване на промяна в тази разпоредба.

Повечето от присъстващите подкрепиха промяна в чл. 328 от Кодекса на труда, при която работодателят да може едностранно да прекрати трудовия договор на  професор, доцент при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не по-рано от навършването на 68 години. Беше направено и предложение да не се изоставя отделно категорията главен асистент, тъй като те също са защитили докторантура.

„Балансът да остане в ръцете на университета“, това каза министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. Тази идея изрази и ректорът на УНСС проф. Стати Статев. Според него ректорите трябва да имат право на своя политика, която да им позволява, както сега, сами да решават дали преподавателите да останат на работа след навършване на възраст и трудов стаж за пенсиониране. И сега в някои от ВУЗ-овете съществуват позициите „почетен професор“ или „доайен професор“, добавиха ректорите.

Смела Милева от Министерството на труда и социалната политика заяви, че извършената промяна в чл. 328 не засяга наличния трудов стаж и правото на пенсия, а обособява само възрастта на преподавателите. Според нея целта е да се намали броя на раннопенсионираните и  по-дълго оставане на трудовия пазар.

В края на дебата бе решено да се посочат трима ректори, които да представят синтезираните искания и предложения на всичките си колеги на още една дискусия с представители на двете министерства. Ръководителят на синдиката  обеща, че след като бъде взето окончателно решение по въпроса, ще се организирана пресконференция, на която ще бъдат съобщени мерките, които следва да се вземат по проблема.

Диана Трасиева

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата