Тодор Чобанов: За 80% от децата в София има места в градините

11 януари, 2013 16:36 | Гост | Няма коментари

Тодор Чобанов: За 80% от децата в София има места в градините

Тодор Чобанов е заместник-кмет на София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“. Сред заеманите от него длъжности са координатор на проекти в гражданския сектор и началник на инспектората за културно наследство в Министерство на културата. Международният му опит е свързан с дейности и проекти на ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, международни неправителствени организации, научни мрежи. Ето какво каза той пред Академика БГ/akademika.bg:

-Г-н Чобанов, за колко деца в София все още няма места в детските градини?

– Дори за едно дете да няма място, пак сме изправени пред сериозно предизвикателство. Но е факт, че в София са обхванати 80% от децата, което е нормално ниво за страна от ЕС. Няма държава с тотален прием, дори и в държави като Германия това не е постигнато.

В последните години се преодолява тежкото наследство от близкото минало, когато са закрити повече от 40 детски градини. От 2006г. насам е увеличен капацитетът на системата на СО от детски градини с около 10 хиляди места, като понастоящем са обхванати над 42 хиляди деца. Въпреки това все още има недостиг на места при децата в яслена възраст и доста по-малък при децата за първа градинска група – 3-годишните и при 4-годишните. Точните числа ще са ясни по-нататък през годината.

През 2013 г. СО ще разкрие над 1800 места в 16 обекта, усилено се проектира и за следващите периоди. През новата година ще започне строителството на обекти  в районите „Лозенец”, „Витоша”, „Панчарево”, „Нови Искър”, „Надежда”, „Оборище”, „Средец”, „Красно село”, „Слатина” и „Искър”. Възможно е да се намерят възможности и за още обекти.

-Ще бъдат ли достатъчно новите места в детските градини за всички деца, които ще трябва да посещават градина с приемането на новия закон за 4-годишните?

-Промените в закона предвиждат задължителната подготовка за 4-годишните да започне през 2016/2017 учебна година. Дотогава СО и останалите общини ще се подготвят като изградят допълнителна инфраструктура със съответния капацитет. Вече преминахме един такъв момент – със задължителното обхващане на 5-годишните и сме наясно как трябва да се работи. При всички случаи е ясно, че с тези промени се доближаваме до световните и европейски стандарти в образованието и общините трябва да изпълнят своите ангажименти.

-Колко средства и от къде ще бъдат вложени в София за спечелване на титлата „Европейска столица на културата” 2019 г.?

-Постигането на „Европейска столица на културата” през 2019 г. е знакова кауза за София. Титлата е същевременно и вид признание за системните, обичайните усилия на даден град в сферата на културата. Титлата е един вид оценка за ролята, която играе културата в живота на дадена общност. В този смисъл това не е класически конкурс, при който се полагат извънредни усилия, за да се постигне някакъв конкретен резултат. Европейска столица на културата е инициатива, насочена към формирането и подобряването на политиките на местните общности в сферите на културата и туризма. София по принцип провежда изключително динамична и модерна политика в тези области. Нека да припомним, че сме първият град с развита и популярна отворена програма за подкрепа на граждански събития – програма „Култура“, която бе създадена през 2007 г. по инициатива на г-жа Фандъкова и отговаря напълно на европейските практики в сферата на културата. По програмата до момента са подкрепени стотици проекти. Първият град сме у нас с цялостна стратегия за култура, разглеждаща периода 2013-2023 г., която е важен инструмент за работата на нашата администрация, но всъщност е замислена да работи главно за творците и техните публики. Така че голямата инвестиция всъщност е нашата обичайна дейност, която ще бъде надграждана и развивана. И през тази година чрез програмата и културния календар ще бъдат отделени над три милиона лева за културни дейности и проекти. Отделно общината участва в множество международни инициативи, включително и чрез специалната организация, която създадохме – Асоциацията за развитие на София, която се посвети на кандидатурата на града но развива и други проекти в областта на културата. Важна роля ще изиграе и Интегрирания план за възстановяване и развитие 2014-2020 г., който в зона „Център“ ще подпомогне изграждането и подобряването на културна инфраструктура. Сред основните акценти е адаптирането на открити пространства за различни културни събития.

-Какъв бюджет ще отдели общината за общинските културни институти през 2013 година? Предвижда ли се насочване на повече средства към някой от тях в сравнение с тази година?

-Общинските културни институти /ОКИ/ ще получат около 800 хил.лв. субсидия, което е с около 6% повече от предходната година, общинските театри   – над 500 хиляди лв., като също има известно увеличение. Столичната библиотека и Музеят за история на София ще получат по около 350 хил.лв., като при музея има увеличение – около десет процента. По-голямо увеличение има и при Зоологическата градина, която ще получи над 1.8 млн.лв., което е около 7% повече от предходната година.

Диана Трасиева

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата