Емилия Иванова: Важно е да бъдем и реалисти, и новатори

30 януари, 2013 10:12 | Гост | Няма коментари

Емилия Иванова: Важно е да бъдем и реалисти,  и новатори

Емилия Иванова е директор на Националната търговско-банкова гимназия, която през 2013 г. отбелязва  100 години от създаването си. Ето какво разказа тя пред Академика БГ във връзка с юбилея на учебното заведение, реализацията на възпитаниците му, големите успехи и високите цели.

– Г-жо Иванова, тази година Националната търговско-банкова гимназия чества своя 100-годишен юбилей, какво предвиждате по този повод?

За стогодишнината предвиждаме серия от публични мероприятия, чието начало се поставя през месец февруари 2013 г. и завършват в края на настоящата учебна година:

На 21 февруари ще се проведе общоучилищното състезание “Ние знаем повече” между учениците от VIII и IX клас;

На 22 февруари в Интер Експо Център, София, ще се състои XIV училищен панаир по проекта „Интегративно практическо обучение”. В панаира ще вземат участие 52 учебни банки, фирми, митници и формирования, работещи в гимназията, чиято дейност ще се ръководи от Учебната търговска палата и Учебната централна банка.

На 23 февруари в залата на Софийската опера и балет ще се състои Тържествено събрание и концерт;

На 9 март ще проведем Спортен празник, посветен на 100-годишнината. Спортните отбори по волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, тенис на маса, шах на нашето училище са едни от най-добрите не само в София, но и в страната;

На 11 март, под егидата на г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), ще се състои Тържествена сесия във връзка със 100-годишнината на Софийската търговска гимназия, на която Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) са правоприемници. За сесията се подготвя алманах за историята и успехите през годините на двете училища;

Наши ученици ще участват в конкурс за изготвяне на проект, обявен от БТПП във връзка с юбилея;

На 29 май ще се проведе дискусионен форум между учениците от НТБГ и НФСГ, организиран от БТПП на тема „Икономическата среда – фактор за обучение и реализиране на младите хора в България”;

През месец юни 2013 г. ще се проведе научно-теоретична конференция на тема „100 години НТБГ”, на която ще се представят учители от гимназията, ученици, наши гости от други училища, както и преподаватели и студенти от висши учебни заведения.

 

– Какви други събития са заложени в календара на НТБГ за тази учебна година?

Освен свързаните с празника събития през месец април 2013 г. представителен отбор на гимназията ще вземе участие в Ню Йорк в Световно бизнес състезание и Международен панаир на учебните предприятия, а през месец май 2013 г. друг отбор ще се представи на XX юбилеен панаир на Швейцарските учебни фирми.

НТБГ е член на световната мрежа на учебните предприятия PEN INTERNATIONAL, в която членуват 42 държави от Европа, Америка, Азия и Австралия. От стартирането на учебно-тренировъчната дейност в Националната търговско-банкова гимназия през учебната 1997/1998 година са създадени повече от 250 учебни фирми, банки, митници и др. През курса на обучение са преминали 4 000 ученици. За периода 2000–2012 година повече от 1000 ученици са взели участие в 40 международни панаира и съпътстващите ги бизнес състезания, спечелени са 134 награди.

 

– Какви са целите Ви като директор през 2013 година?

– Освен всичко, което изброих по-горе, да се осъществи по най-добрия начин, очаквам учебният процес в гимназията да продължава да протича ефективно, както е било и досега. Искам националните външни оценявания по чужд език за VIII клас да приключат с високи резултати. Надявам се, както и досега, нашите ученици да продължават да са с най-висок успех сред професионалните училища в страната на Държавните зрелостни изпити и Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Очаквам всички наши випускници, както и досега, да станат студенти в желаните от тях висши учебни заведения в страната и в чужбина.

Очаквам да можем да поддържаме все така висок обществения интерес към нашето училище и след изпитите за прием след VII клас при нас пак да постъпят едни от най-добрите и мотивирани ученици в София.

Надявам се след увеличението на единните разходни стандарти учителите да могат да получават достойно възнаграждение за своя труд.

 

– Как се реализират след завършването вашите ученици?

– Мисля, че няма ученик, завършил Националната търговско-банкова гимназия, който да не се гордее с това и да не се е реализирал успешно. 100% от нашите ученици продължават образованието си в университети у нас и в чужбина. Завършилите работят в различни финансови институции, в държавни учреждения, във фирми и организации по цял свят и аз от сърце им желая много успехи.

 

– Директорите все повече работят като мениджъри. Смятате ли, че това е пътят към просперитета на българската образователна система?

– За да се управлява добре, е необходимо да се търсят и откриват тенденциите на бъдещето, да се планира внимателно, да се ръководи оперативно, да се съгласуват всички усилия и да се контролира внимателно всичко, което се случва. Естествено е, че директорите на училищата са мениджъри. Това важи за всички отговорни и успешни ръководители на учебни заведения.

В своята дейност винаги съм се стараела да разчитам на повече хора и да създавам ефективни и работещи екипи – учители, родители, ученици.

Доброто управление спомага да се стимулира активността на хората. Много важно е в днешно време да бъдем и реалисти, и новатори. В момента изискванията към образованието – и средно и висше, са много високи. Свидетели сме на сериозна конкуренция между образователните институции на всички нива – от детските градини до университетите. Сериозна конкуренция имаме и сред училищата в чужбина. Мисля, че залог за успешно управление е да имаш високи изисквания и към себе си, и към хората, с които работиш, да бъдеш загрижен и винаги честен.

 

Въпросите зададе: Диана Трасиева

Снимка: Личен архив

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата