Връчване на дипломи на випуск 2012 г. в ТУ-Варна

29 април, 2013 12:19 | Висше образование | Няма коментари

Връчване на дипломи на випуск 2012 г. в ТУ-Варна

На 10.05.2013 г. от 14.00 часа в зала 114 М ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите от специалности „ТТОМОС“, „Корабоводене“, „ЕФП“, „Агрономство“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ випуск 2012 г. на Факултета по морски науки и екология.
Неполучилите до този момент диплома да представят документ за самоличност (лична карта) или пълномощно, заверено от нотариус, ако се получава от друго лице и попълнен обходен лист от 9.00 часа до 11.00 часа на 10.05.2013 г. в стая 310 НУК.

Тоги ще се раздават срещу представена диплома за висше образование в стая:

302 НУК – спец. „ТТОМОС“
402 НУК – спец. „Корабоводене“ и спец. „ЕФП“
433 НУК – спец. „Агрономство“

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата