Министерството на културата няма да сменя ръководството на НГДЕК

12 април, 2013 14:02 | Средно образование | Няма коментари

Министерството на културата няма да сменя ръководството на НГДЕК

Министерството на културата не предвижда смяна на ръководството на Националната гимназия за древни езици „Константин-Кирил Философ”, съобщиха от пресцентъра на ведомството в отговор на получени писма от различни групи учители, служители и бивши ученици от НГДЕК.

В официалната си позиция МК призовава ръководството, учителите, служителите и учениците да не предприемат действия, които уронват престижа на гимназията като водеща образователна и културна институция с национално значение.

Министерството апелира те да се придържат към нормите на етичния кодекс за поведение и за работа с ученици. Със своя личен пример да съдействат за възстановяване на микроклимата в гимназията, за провеждане на ефективен учебно-творчески процес, за успешно приключване на учебната година, за достойно представяне на випуск 2013 на държавните зрелостни изпити и за осъществяване приема на нови ученици.

„По смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда Министерството на културата не е работодател на учителите от НГДЕК. Споровете, възникнали между учителите и директора на училището във връзка с изпълнението и прекратяването на трудовите им правоотношения, се разглеждат и решават по съдебен ред“, казва се в официалното становище.

Министерството на културата не предвижда смяна на ръководството на гимназията и смята, че то трябва да продължава да се придържа стриктно към изпълнение на законовите изисквания в системата на народната просвета и активно да съдейства за преодоляване на възникналите конфликти и за успешното решаване на предстоящите задачи в името на учениците и авторитета на НГДЕК.

„Напомняме, че досега в училището са извършвани проверки от всички компетентни институции с контролни функции. Тези проверки установиха много пропуски и нарушения, допуснати от предишните ръководства на гимназията. Сегашното ръководство на училището отстранява тези пропуски. При евентуално установяване на каквито и да е нарушения на сегашното ръководство ще бъдат взети съответните административни мерки“, предупреждават от Министерството на културата.

На снимката – служебният министър на културата Владимир Пенев

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата