Над 50% от българите са изложени на стрес на работното си място

29 май, 2013 13:52 | Денят, Професия, Работа | Няма коментари

Над 50% от българите са изложени на стрес на работното си място

Реорганизирането и несигурността на работните места са най-честите причини за стрес както в България, така и в останалите държави в ЕС, сочи проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Според резултати от проучване на Агенцията (EU-OSHA) половината от работещите в България (52%) смятат, че случаите на стрес на работното място са много чести. Само 7% не са подложени на стрес, а при други 40% се случва рядко. Служителите в България, които имат работа, различна от ръчната, са по-склонни да твърдят, че стресът не се овладява както трябва на работното им място (54% срещу 40%). За 57% от служителите в България реорганизацията или несигурността на работните места са най-честите причини за стрес на работа за служителите в България, следвани от подлагане на неприемливо поведение като тормоз и дразнене (44%) и отработени часове или натоварване (43%). Жените са по-склонни от мъжете да твърдят, че тормозът и дразненето често причиняват стрес (50% срещу 39%), докато за по-младите, между 18-34 г. причините са по-скоро отработените часове или натоварването (51% срещу 43%).

Въпреки че повече от половината работещи в България смятат, че възрастните служители са склонни да бъдат по-малко приспособими към промените на работното място, отколкото другите работещи (56%), това е малко по-ниско от средната стойност за Европа, която е 60%. Повече от средния процент работещи в България (44% спрямо 28% в цяла Европа) смятат, че по-възрастните служители над 60-годишна възраст са по-малко продуктивни на работа от останалите.

Близо половината от служителите в Европа (51%) считат, че стресът, свързан с работното място, е често срещан, като 16% го определят като „много често срещан“, сочи проучването. Повече жени, отколкото мъже твърдят, че стресът, свързан с работното място, се среща често (54% спрямо 49%). Това посочват и работещите на възраст между 18 и 54 години (53%) спрямо тези над 55 години възраст (44%). Възприемането на стреса, свързан с работното място, също варира в различните сектори, като в здравеопазването е силна тенденцията да се твърди, че стресът, свързан с работното място, е най-често срещан (61%, като 21% твърдят, че тези случаи са „често срещани“).

Директорът на EU-OSHA Криста Зедлачек споделя, че „41% от работниците в Европа смятат, че стресът, свързан с тяхното работно място, не се преодолява удовлетворително, а 15% твърдят, че той изобщо не се преодолява“. Отделяме много голямо внимание на справянето с психосоциалните рискове на работното място, като например стреса. Следващата година ще стартираме кампания, наречена „Здравословни работни места. Управление на стреса“. Посланието, което тя ще разпространи сред предприятия от различен мащаб и сектори в Европа е, че психосоциалните рискове могат да се преодоляват по същия логичен и систематичен начин, както и другите проблеми, свързани със здравето и безопасността.“

Съществува връзка между съотношението на служителите, които твърдят, че стресът на тяхното работно място е често срещан и тези, които смятат, че той не се контролира добре. Седем от всеки десет (72%), работещи в Европа, твърдят, че стресът, свързан с работното място, е рядко срещан и казват също, че той се контролира добре; за разлика от тях шест от десет (58%) считат, че той не се контролира добре.

В Европа най-често срещаната причина за стреса на работното място е негарантираната заетост или реорганизирането на работата (72%), следвани от отработените часове или натовареността (66%). Все пак тези две причини заемат най-високо място (с по 69%) сред по-младите служители на възраст между 18 и 34 години. Здравните работници и работниците, заети в сектора за полагане на грижи много по-често посочват като причина за стреса отработените часове/натовареността (77%).

В държави с по-висок размер на публичния дълг работещите е по-вероятно да посочат негарантираната заетост или реорганизацията на работата като предполагаемата причина за стрес, свързан с работното място; 73% от работещите в държави, чиито публичен дълг е повече от 90% от БВП, избират негарантираната заетост или реорганизацията на работата като честа причина за стрес, свързан с работното място в сравнение с 66% от тези държави, чиито публичен дълг е 60% от БВП или по-малко.

Шест от десет служители (59%) считат недопустимо поведение като насилие или тормоз за често срещана причина за стреса, свързан с работното място. По-малко служители считат липсата на подкрепа от колеги или висшестоящи (57%), липсата на яснота относно ролите и отговорностите (52%) или ограничената възможност за управление на моделите на работа (46%) за често срещани причини за стреса на работното място.

В Европа половината от участвалите в проучването (52%) очакват делът на работещите на възраст над 60 години да се увеличи до 2020 г., а 43% смятат, че това е малко вероятно. Работниците на възраст над 55 години е по-вероятно да считат, че на работното им място ще има повече хора на възраст над 60 години през 2020 г. (59%), отколкото работниците между 35 и 54 години (54%) и по-младите работници на възраст между 18 и 34 години.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата