Висшето образование в Германия

3 юни, 2013 07:46 | Висше образование | Няма коментари

Висшето образование в Германия
В Германия по последни данни има 443 висши учебни заведения и над 15 800 специалности. Много от специалностите не се изучават все още в България.

 Предимства на висшето образование в Германия са:

– безплатно или евтино обучение
– кандидатстване без приемен изпит (по документи) – не се отнася за специалности, изискващи някакви специфични умения (например по изкуства)
– кандидатстване в неограничен брой висши учебни заведения
 – богат избор и модерни специалности
 – възможност за кандидатстване за ЛЕТЕН и ЗИМЕН семестър
 – равен достъп на всички студенти от Европейския съюз до свободните места в университетите и общежитията
 – високо качество и практическа насоченост на образованието
– световно призната диплома
– възможности за работа на непълен работен ден по време на следването
– възможност за подготвителна година за кандидат-студентите, които не владеят немски език на добро ниво
Продължителността на обучението в германските университети зависи от избраната специалност. За хуманитарните науки, икономическите специалности, физика, химия, изкуства и други подобни средната продължителност на бакалавърските програми е 3-4 години, а на магистърските – 1-2 години. Що се отнася до право, медицина и други подобни, обучението е 5-6 години и студентите завършват със степен магистър. Учебната година е 2 семестъра. В много университети няма изпитни сесии – курсовите работи се пишат по време на семестриалните ваканции.

Подкрепете ни

Сподели   Facebook  Twitter  Google+

Още по темата